начало
избор на брой
"Морски колекции"НИКОЛАЙ К. ДИМИТРОВ - КМЕТ НА НЕСЕБЪР В 4
ПОРЕДНИ МАНДАТА ОТ 8 НОЕМВРИ 2007 ДО ДНЕС

„Морски вестник“ представя най-дългогодишния кмет в историята на Община Несебър - по повод на 55-та му годишнина

Николай Кирилов Димитров е роден на 11 май 1965 г. в Айтос. Начално образование получава в училище „Любен Каравелов“ в Несебър, средно - в Техникума по индустриална химия в Бургас, полувисше - в Института по международен туризъм - Бургас, и висше - в Бургаския свободен университет (БСУ), специалност „Икономика и управление на туризма“. Защитава три магистърски степени: „Публична и териториална администрация“ и „Международна политика и сигурност“ във Варненския свободен университет, и „Екология и опазване на околната среда“ в университета „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас. Работи в сферата на туризма в Несебър.
Между 1997 и 2000 г. е президент на ФК „Слънчев бряг“; в периода 2009 - 2013 г. е член на Изпълкома на БФС; от 1998 до 2007 г. е общински съветник. Владее немски, английски, руски и чешки език.
Николай Димитров е кмет на несебърската община за четвърти пореден мандат - заема длъжността от 2007 г., когато е избран като независим кандидат. Той е най-дългогодишният градоначалник в 142-годишната
история на Община Несебър, избиран с последователни мандати. Определя себе си като мениджър, а не като политик. В работата си се ръководи от принципите на управленска приемственост, работа в екип, индивидуален подход към всеки гражданин и мениджърски подход към решаване на проблемите с оглед на обществения интерес.
Димитров и управленския му екип - това е жива инициатива в общинските дела и последователност в управленските действия. Поддържа се съизмерване на собствените идеи с актуалните (наши и световни) мениджърски проекти за решаване на наболели икономически, териториално-устройствени и социални проблеми. За управлението на Николай Димитров са характерни широки и устойчиви културни нагласи с несъмнено проникновен поглед и чуствителност към реалния живот на хората от общината
. Това го откроява сред националния ни управленски елит.
През годините на своето успешно кметуване Николай Димитров остава верен на своето управленско кредо. То е защитено в словото му по повод 55 години от обявяване на административната самостоятелност на несебърската община: „Най-важният и основен принцип, който следвам, е приемствеността. Всичко, което е добро за общината, го доразвиваме и продължаваме. Наясно съм, че с един кметски мандат не започва развитието на дадена община. Един кметски мандат е само малка част - тухла в стената, камък в основите на община и град. Затова всичко добро и позитивно направено от нашите предшественици го надграждаме и доразвиваме. Това е основен принцип в моето управление“.
Една равносметка, направена с отговорност пред миналото и с ясен поглед към бъдещето на хилядолетния Несебър.
А времето на 55-годишния несебърски кмет Николай Димитров ще се запомни като години на неспирен градеж, развитие и просперитет. Но да оставим фактите и събитията да говорят ...

Можете да прочетете (в PDF-формат) прегледа „Несебърската община от 2007 до 2017 - факти и събития“
Портрет на Николай Димитров - кмет на Несебър в четири поредни мандата от 8 ноември 2007 до днес.
Подкрепата на семейството е важна за Николай Димитров, сн. личен архив Н. Димитров