начало
избор на брой
"Морски колекции"
МОДЕЛ НА ПАРАХОДА „РАДЕЦКИ”
Моделът на популярния в нашата история параход „Радецки”, който ви представяме, е експониран в къща-музей „Захари Стоянов” към Регионалния исторически музей в Русе. Изработен е от приятеля и сътрудника на музея Валентин Малчев и е подарен през 2003 г. Валентин Малчев е преподавател по дисциплината труд и творчество в русенското училище „Васил Левски”.

Още по темата в „Морски вестник”:
1. Алексиев, Ив. Истини и неистини за корабите „Радецки”, Морски вестник, бр. 7 от 11 – 25 април 2001, с. 13
2. Алексиев, Ив. Кога е построен историческият „Радецки”?, Морски вестник, бр. 8 от 25 април - 16 май 2001 г., с. 15
3. Алексиев, Ив. Параходът „Радецки” след 1876 г. - МВ, бр. 9, 16 май 2001, с. 3
4. Алексиев, Ив. Опитите за спасяване на „Радецки”, Морски вестник, бр. 10 от 30 май – 13 юни 2001, с. 15
През 1992 г. Монетният двор на Република България пусна в обращение сребърна монета с номинал 100 лева, на гърба на която бе изобразен историческият параход „Радецки”. Няма данни за тиража на монетата.