избор на брой
начало


Пълният текст на този разказ в PDF-формат


МОРСКОТО УЧИЛИЩЕ НА ПАРАД (60-ТЕ ГОДИНИ НА МИНАЛИЯ ВЕК)
Броят на курсантите в Морското училище се е променял многократно след 09.09.1944 г. Това го припомням, защото в периода между 1955/60 г., броят на курсантите не е стигал, за да се формира блок от 200 участника, необходим за празничните деветосептемврийски паради. Затова са изпращали сборна рота от матроси. Естествено, командирите са пращали в ротата онези от личния си състав, от които са искали временно да  се освободят. Т.е. - по-мързеливите и неопрятните. Като се има пред вид, че малко преди това службата във ВМС беше 4 години, ще добиете пълна картина за дисциплината на тези парадни роти.
Още се разказваха почти като анекдоти, случки от срещите им със софийските комендантски патрули. Последните били привикнали вече да ги виждат в най-различна униформа - в бели летни дрехи, в есенна черна или в комбинация от тях. Само не успели да разберат кога матросите трябва да приветстват по-старшите по звание. Спира патрулът моряк, който блее и не отдава чест. На въпроса на старшия на патрула, морякът поглежда към небето и спокойно отговаря: „След залез слънце не се приветства”. Това е вярно, но само за отдаването на чест на флага, при качване и слизане по трапа на кораба. Флагът се вдига в 08.00 ч. пред целия строй и се сваля от вахтените при залез слънце (по времето за мястото, където корабът се намира).
Авторът като капитан-лейтенант.