избор на брой
начало


ПЛАВАНЕТО С МОТОРЕН КОРАБ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ДО О-В ЦЕЙЛОН
ПРЕЗ 1971 Г.

Спомен на капитан далечно плаване Янко ДИМОВ

В края на февруари 1971 г. от отдел „Кадри“ на БМФ ме изпратиха на м/к „Гоце Делчев“, бившия „Аргус“ на ТЕКСИМ, на длъжност старши помощник-капитан. Корабът по това време беше в Пристанище Варна и товареше 10 хил. тона кубинска захар за Цейлон (от 1972 г. - Шри Ланка) в торби. Оказа се, че трябва да приема длъжността от моя съвипускник Костадин Николов. Той беше изненадан и доволен, че съм приел да го сменя, защото както ми обясни, преди мен са идвали двама-трима изпратени от „Кадри“ да го сменят, но като са видели състоянието на кораба, са се изпарявали. По-късно се убедих, че са имали основание да постъпят така. Но аз вече се бях хванал на хорото.
Екипажът не беше комплектуван. Кухнята не работеше. Готварската печка е била бракувана и демонтирана. Нова нямаше. Капитанът, на когото не помня името, въобще не идваше на кораба. Товаренето завърши в началото на март. След обичайните спорове за броя на торбите и оформяне на товарните документи, от пристанището ни дадоха ултиматум до 4 часа да напуснем пристанището.
Корабът „Гоце Делчев“ е построен през 1952 г. Хамбарите се затваряха с капорти и мушами. Бимсите се поставяха с товарните стрели (бигите). Сегашните моряци не могат да си представят колко трудоемка и дори опасна е тази операция. Времето беше много студено и ветровито. Палубната команда бе от млади, неопитни момчета. Едва успяхме да наредим капортите. Дойдоха влекачите, пилотът и за първи път се появи и капитанът. Докато направим маневрата се стъмни. Застанахме на котва на рейда. Времето се влошаваше постоянно и пилота и капитана едвам успяха да слязат в пилотския катер. Заваля сняг.

Пълния текст на разказа на к.д.п. Янко ДИМОВ (в PDF-формат)
Авторът капитан далечно плаване Янко ДИМОВ на мостика на моторен кораб „Осогово”, 2001 г.