начало
избор на брой
Представяме ви:
ГОДИШНИК НА ВОЕННОМОРСКИЯ МУЗЕЙ - ТОМ VІІІ
По време на научната конференция на тема „Морската история в и извън българските музеи“ (Варна, 10 - 11 октомври т.г.), организирана по повод 130-та годишнина от основаването на Военноморския музей, бе представен и новоизлезлият том VІІІ на неговия годишник. Сега го представяме и на читателите на „Морски вестник”.
Този нов том продължава традициите от предходните издания да представя нови изследвания на български автори в областта на националната и световната морска история. Поставен до предишните томове, осмият вече оформя една интересна поредица, чието начало Военноморският музей постави през 2001 г. заедно с Издателска къща „Морски свят”. Последваха том ІІ (2001 г.), том ІІІ (2003 г.) и том ІV - V (2005 г.), чийто издател бе варненската фирма „Зограф”. Сътрудничеството с ИК „Морски свят” бе възобновено през 2008 г. с издаването на том VІ, вече с нов формат, който е запазен до сега. Том
VІІ се появи през 2009 г. Прекъсването до 2013 г. може да се обясни не само с кризисната ситуация, но и с продължителния ремонт на Военноморския музей, чиито служители бяха ангажирани с много други задачи.
С издаването на том VІІІ екипът на Военноморския музей посрещна достойно своята 130-та годишнина и за пореден път доказа, че не само изпълнява своята основна задача - да бъде хранилище на националната ни морска памет, но и да бъде инициатор на един сериозен задочен научен форум, средище за изява на изследователите в тази тематична област у нас. Участват 12 автори с 14 публикации. Те са представители на няколко поколения историци, повечето от тях - доказали своя интерес към морската история и с предишни публикации, както в Годишника на Военноморския музей, така и в други авторитетни издания. Сред авторите има двама професори, един доцент, трима доктори по история и един докторант.
Хронологичният обхват на публикациите е възможно най-голям: от древността до наши дни. Изследванията са богати със своето жанрово многообразие: археология, митология, фалеристика, ономастика, документалистика, библиография. Част от статиите предлагат и интересни илюстрации. Със съдържанието на том VІІІ читателите могат да се запознаят чрез приложеното му съдържание. А тези, които искат да го имат в своята библиотека - скоро ще могат да си го закупят от Военноморския музей, където вече се продават и останалите седем тома на изданието.
Важно е да бъде отбелязано, че отпечатването на том VІІІ стана възможно благодарение на проявената съпричастност и любезното съдействие, оказано от Сдружение „Черноморска Странджа”, „Хидроремонт ИГ” ООД, „Старгейт Маритайм” ЕООД, Сдружение „Национален морски музей”.
МОРСКИ ВЕСТНИККорицата (лице и гръб) на Годишник на Военноморския музей, том VІІІ
Съдържанието на Годишник на Военноморския музей, том VІІІ