начало
избор на брой
ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ „ХРАМ НА ЗНАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИ...”
ОТ ИВАН АЛЕКСИЕВ

На бял свят се появи нова книга на Издателска къща „Морски свят”: „Храм на знания технически...” от Иван Алексиев. Подзаглавието на това задълбочено историческо изследване е: „Българското техническо дружество в Русе 1885 г.” Книгата представя историята на първото българско техническо дружество, основано на 26 март 1885 г. в Русе. (Виж публикацията от същия автор: 125 г. ФНТС: Българското техническо дружество в Русе е флотско дело в рубриката „Изследвания” на раздела „Морски колекции”). Разгледано е развитието на техническите сдружения в света до 1885 г. Обоснована е решаващата роля на българския военен флот и особено на флотския инженер-механик Павел Дмитриевич Кузмински (1884 – 1900 г.) за създаването и дейността на дружеството. На него е посветено историческото изследване. Съдържа биографиите на дружествените членове, интересни приложения и илюстрации.
„Храм на знания технически...” от Иван Алексиев е предназначена за историци, членове на Федерацията на научно-техническите съюзи в България и читатели, които се интересуват от история на науката и техниката, морска история, военна история и история на медицината. Книгата се издава без авторски хонорар и се разпространява безплатно от автора (parahod_ia@abv.bg). Спомоществователи са фирма „УЛА” ООД – Варна, д-р инж. Радослав Радушев от Варна и инж. Огнян Маринов от Русе.
МВ