начало
избор на брой
„ПРОСТИ ЧИСЛА – НОВ ПОДХОД”:
НОВА КНИГА НА ИК „МОРСКИ СВЯТ”

На бял свят се появи нова книга на Издателска къща „Морски свят”: „Прости числа – нов подход”. Ето как представя своето произведение неговият автор:
„Преди десетина години проявих неангажиран интерес към криптографията. По-късно интересът ми се прехвърли към нейните помощни средства – простите числа. В началото познанията ми за тях се свеждаха до определнието, а разполагах с таблица на числата само до 6 000. Постепенно се запознах с теорията на числата, с проблемите и с конкуренцията в този дял на математиката.
И тогава започнаха да възникват въпросите.
Определението за прости числа е, че това са обекти, оставащи след отстраняването от натуралния ред на всички съставни числа с помощта на „ситото” на древния грък като единствен начин за тяхното откриване. Защо определението на простите числа е негативно? Защо ние по-скоро знаем какви не са тези обекти, отколкото какви са? Защо кумулативният подход е единствено прилаганият, а на сегментирането се гледа като на отритнато сираче? Защо освен състезанията за откриване най-голямото разстояние между две съседни прости числа и зависимостта приблизително на колко е равно това най-голямо разстояние са единственото постигнато в изследването на този атрибут, съществен наравно със закона за разпределение на числата? Защо няма интерес към търсене закономерности в получените голям брой равностойни подмножества прости числа след сепарирането на множеството им по избрана подходяща схема? Защо разликите на откритите твърде скромни по брой на членовете си аритметични прогресии прости числа са равни само на 6 или са кратни само на 6? Защо математиците с такова благоговение и страхопочитание се отнасят към числата-близнаци, посвещават им толкова много сили и време, а забравят, че има други стойности на броя съставни числа, лежащи между две съседни прости числа? Ако разстоянието между две съседни прости числа е примерно 1 или 3, или 7, или 9 и т.н. защо никой не може да обясни невъзможността да съществува следващо просто число, лежащо на същото разстояние?
И много други защо ...
Тези страници са посветени на опит да се отговори на част от въпросите чрез поместените много данни и по-малко обяснения. Неминуемо те ще породят спорове и възражения, но вероятно ще подскажат и идеи на онези, които биха приели този подход като рационален, допълващ и подкрепящ прилаганите досега.”
Георги БОНЕВБонев, Г. Прости числа – нов подход, ИК „Морски свят” ООД, Варна, 2011, ISBN 978-954-9484-25-0