начало
избор на брой
СЪДБАТА НА АДМИРАЛА
Личността на контраадмирал Иван Вариклечков периодично и спонтанно се появява в официални и неофициални разговори за флота, за събитията от миналото му – по-близко и по-далечно, за ролята на отделни личности. Винаги в такива случаи остава нещо недоизказано и нещо в известна степен мистериозно. Основната причина е, че мнозина знаят по нещо, но винаги – недостатъчно, за да се състави пълен и завършен образ на една от най-достойните личности от историята на българския военен флот.
Днес вече може да разгърнем книгата, посветена на Иван Петров Вариклечков (
1), с автор Георги Антонов, издадена от ИК „Морски свят”. Авторът е известен като преподавател във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” и като познавач на българската военноморска история.
Темата за живота, личността и дейността на контраадмирал Иван Вариклечков за Георги Антонов е дълбоко премислена и изстрадана във всичките й подробности. Той приема като призвание и личен  дълг да направи възможното истините, до които сам е стигнал в продължение на многоодишни дирения по
архиви и библиотеки, да достигнат до хората, да бъде разбран светогледът на контраадмирал Иван Вариклечков, останал неразколебан, независимо от политическите, професионалните и житейските обрати, на които е подложен.
Обемът на книгата е малък. В нея обаче авторът е събрал целия живот на своя герой, като е извлякъл най-съществените моменти и чрез разпределянето в отделни глави е подчертал направленията и областите, в които преминава жизнения път на Иван Вариклечков: обърнато е внимание на традициите и качествата, формирани в рода и семейството, на образованието му и специализирането като артилерист и моряк - подводничар; издигането във военната кариера, службата като началник на Флота и като флигел-адютант на цар Борис ІІІ; участието на адмирала като правителствен делегат в Българското търговско параходно дружество и опитът да се включи в частния бизнес след уволнението от военна служба; преследването от Държавна сигурност след 9 септември 1944 г. и отражението върху семейството му.
Преходът от една епоха в друга има съдбоносна роля за героя на книгата и естествено определя и заглавието на книгата. Но при всичките превратности, през които минава, това, което е подчертано от автора и подкрепено с думите и делата на Иван Вариклечков са не само интелектуалните качества, но преди всичко неговата принципност като офицер и като българин. Качества, заради които рискува и губи издигането във военната кариера, но запазва непокътнати някои непреходни и така необходими и днес човешки добродетели.
Не може да не направи впечатление на читателите, че на тази книга е спестена сухата академичност - Георги Антонов неведнъж се позовава на личните си спомени от срещите и разговорите с контраадмирал Иван Вариклечков, което я прави жива и увлекателна. Богатият илюстративен материал стана част от изданието благодарение на обединените усилия на рода Вариклечкови, Военноморския музей, Централен военен архив - Велико Търново.
Издаването на книгата стана главната цел на специално създадения преди няколко години фонд „Адмирал Иван Вариклечков”, в който основни дарители на средства станаха наследниците на Иван Вариклечков и няколко морски фирми от Варна. Своята книга Георги Антонов предлага на всички читатели, които ценят българската морска история и обещава още в предговора, че тя ще бъде последвана от издаването на подробно и пълно научно изследване върху живота и личността на контраадмирал Иван Вариклечков.
МАРИАНА КРЪСТЕВА
(
1) Антонов, Георги. Съдбата на адмирала. Щрихи от живота и делото на контраадмирал Иван Вариклечков. ИК „Морски свят”, Варна, 2006