НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПОДПОМАГА МИНИСТЪРА ПРИ РЕШАВАНЕТО НА ПРОБЛЕМИТЕ НА ВОДНИЯ
ТРАНСПОРТ

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков издаде заповед за създаването на Консултативен съвет по въпросите на водния транспорт. Председател на съвета е заместник-министърът Камен Кичев, а негови заместници са к.д.п. Сергей Църнаклийски – изпълнителен директор на ИА „Морска администрация”, и Евгени Москов – генерален директор на ДП „Пристанищна инфраструктура”. За членове на Консултативния съвет са привлечени Петър Киров – заместник-изпълнителен директор на ИА „Морска администрация”, Георги Генчев – заместник-генерален директор на ДП „Пристанищна инфраструктура”, к.д.п. Марин Петров – секретар на Българската асоциация на корабопритежателите, к.д.п. Никола Христов – председател на Българската асоциация на корабните брокери и агенти, инж. Веселин Статев и к.д.п. Жорж Дерелиев от Бургаската морска асоциация, к.д.п. Андриян Евтимов – председател на Българската морска камара, Светлин Стоянов – от Българската морска камара.
За секретари на съвета са определени Илияна Христова – началник на отдел „Международни организации” в дирекция „Европейски съюз, международни отношения и проекти” в ИА „Морска администрация”, и Ива Ценкова – старши юрисконсулт в ДП „Пристанищна инфраструктура”.
При необходимост за участие в работата на Консултативния съвет могат да бъдат привличани и други експерти. Основната задача на съвета е да подпомага ръководния екип на министерството при изготвяне на независими анализи, становища и проекти на стратегически и нормативни актове в областта на водния транспорт. Първото работно заседания на Консултативния съвет трябва да се състои до 29 януари 2009 г.
МВ