НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 УНИФОРМИ НА МАТРОСИ ОТ ДУНАВСКАТА
ФЛОТИЛИЯ ПРЕЗ 1920 Г.

Какво ни показва една фотография отпреди 90 години?
„Морски вестник” се сдоби с интересна фотография – пощенска картичка, която закупи от един антиквариат. Нищо странно, ако на гърба на фотографията нямаше печата „За пакети” на Държавния военен архив към Министерството на народната отбрана. Как е излязла от там и как е тръгнала да си търси новия стопанин, не е известно. В случая по-важната е датировката – 10 февруари 1920 г. Тя показва, че снимката е направена преди тази дата. Изображението е с добро качество и дава представа за това как е изглеждала матроската униформа в Дунавската флотилия преди да влязат в сили клаузите на Ньойския договор, подписан на 27 ноември 1919 г.
Ясно личат надписите на лентичките на матроските барети: „Дунавска флотилия” (а не „Дунавска флота”, както пише подателят на пощенската картичка) и „Минна рота”. Виждат се трите нашивки на най-старшия от матросите – седнал в средата и накривил баретата („на кръв”) така, че да се вижда част от перчема му. Вижда се също, че седналият най-вляво матрос има лентичка за воинско отличие. На баретите личи войнишката кокарда, но пък липсват всякакви наръкавни знаци. Специалистите ще открият още интересни детайли и могат да сравнят с публикуваното от Александър Въчков в рубриката „Морски униформи” на раздела „Морски колекции” (УНИФОРМИТЕ НА
БЪЛГАРСКИЯТ ВОЕНЕН ФЛОТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1879-1918 ГОДИНА).
Известно е, че съгласно Ньойския договор, България е лишена от военен флот и той е трансформиран в полицейски структури. Дунавската флотилия е редуцирана до Дунавска полицейска служба. Това обаче става малко по-късно от датата, на която е изпратена тази пощенска картичка. Морската междусъюзническа комисия, определена да контролира изпълнението на клаузите на Ньойския договор, започва своята работа на 24 август 1920 г. Окончателният проект за организацията на морската и на речната полицейска служба на Царство България е приет на 22 декември 1920 г. Така една обикновена фотография - пощенска картичка, запечатва външния вид на последната матроска униформа в българската Дунавска флотилия до нейното официално ликвидиране. Дори и след Солунското споразумение от 31 юли 1938 г. в официалните документи тя се нарича Дунавска полицейска служба. По време на Втората световна война е вече Дунавски флот, но това вече е друга тема.