НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 EMSA ИЗВЪРШИ ПРОВЕРКА НА ИА „МОРСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ”

Европейската агенция за морска безопасност (European Maritime Safety Agency) извърши проверка на изпълнението на разпоредбите на Директива 2000/59/ЕО относно пристанищни приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от корабни товари в Р.
България. Проверката установи, че страната ни изпълнява предписанията на директивата и те са внедрени в българското законодателство. Създадена е необходимата организация, а приемните съоръжения за отпадъци на пристанищата вече функционират. 
В съответствие с работната програма, посещението на инспекторите от EMSA започна от централния офис на ИА „Морска администрация” в гр. София. Освен експертите от изпълнителната агенция на срещата присъства и представител на Министерство на околната среда и водите.
В рамките на визитата инспекторите от европейската агенция посетиха  териториалните дирекции на ИА „Морска администрация” във Варна и Бургас, където се срещнаха с експерти и инспектори от съответните дирекции. В тази срещи взеха участие и представители от териториалните поделения на ДП „Пристанищна инфраструктура”, както и на операторите на отпадъци в пристанищата и корабните агенти.
Докладът на агенцията ще бъде изпратен на Европейската комисия за окончателна оценка.
MB