НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 BULMET’2010 ЩЕ СЕ СЪСТОИ ПРЕЗ ЮНИ ВЪВ
ВАРНА

Във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” представители на Щаба по подготовката на ВМС, ИА „Морска администрация”, ДП „Пристанищна инфраструктура”, Българската морска камара, Бургаската морска асоциация, Българската асоциация на корабопритежателите, Българската национална асоциация по корабостроене и кораборемонт, УС на Съюза на учените – клон Варна, УС на Териториалната организация на НТС - Варна, Българския морски квалификационен център ЕАД, Техническия университет – Варна, Варненската морска гимназия „Св. Николай Чудотворец”, Професионалната гимназия по морско корабоплаване и риболов „Св. Никола” Бургас, Професионалната гимназия по речно корабостроене и корабоплаване - Русе, Иститута по хидро- и аеродинамика – БАН, Института по океанология „Фритьоф Нансен”- БАН, Института по морско право и логистика към ВСУ „Черноризец Храбър” и Асоциацията на възпитаниците на Морското училище, решиха да се свика научно-практическа конференция за морското образование и квалификацията на морските кадри BulMET’2010. Тя ще бъде продължение на форумите BulMET, проведени през 2003, 2005 и 2007 г. Четвъртата конференция ще се състои през м. юни 2010 г. във Варна.
При организирането и провеждането на BulMET’2010 организаторите ще разчитат на съдействие от Община Варна, от чието име кметът на града е дал съгласието си. Намерението е форумът да бъде национален, за да може да се съсредоточи върху проблемите и предизвикателствата пред българското морско образование, наука и квалификацията на морските кадри. Организаторите са обединени около идеята да бъдат подкрепени усилията на морския бранш за структурни и законодателни промени при реализиране на морската политика на България, а също така и да се обърне по-голямо внимание на представянето на възможностите на образователните и научните институции за научно обслужване на морския/речния бизнес.
На BulMET’2010 ще бъдат развити следните тематични направления:
- Състояние, проблеми и перспективи за развитието на морско образование за нуждите на корабоплаването, корабостроенето, кораборемонта и пристанищата.
- Състояние, проблеми и перспективи за развитието на дейността по квалификацията морските кадри.
- Потребности на корабоплаването, корабостроенето, кораборемонта и експлоатационната дейност на пристанищния сектор от морски кадри.
- Нормативната уредба, регулираща подготовката и реализацията на морските кадри.
- Икономически аспекти на морското образование и квалификацията на морските кадри.
- Научното осигуряване на морската индустрия.
Предвижда се конференцията да приеме резолюция, която заедно с отпечатаните в книга доклади от форума да се изпрати за вземане на решения от органите на законодателната и изпълнителната власт и до общините във Варна, Бургас и Русе. Освен институционалното участие, във форума могат да се включат с доклади и индивидуални участници. Повече информация за форума и реда за заявяване на участие може да се намери на сайта на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”.
MB
На BulMET’2010 ще бъдат обсъдени и проблемите при подготовката на кадри за българските ВМС.
Снимка Иван Йотов
Началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” капитан I ранг Димитър Ангелов бе домакин на първата среща на организаторите на BulMET’2010. Снимка Иван Йотов
Участието на дами-курсанти в такива прояви винаги привлича вниманието на фотографите.
Снимка Велка Просеникова