НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 ЧЛ. 31 ОТ ЗДДС – НА КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО
ВЪПРОСИТЕ НА ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ

На 22 февруари т. г. с публикацията „Българската морска камара бие тревога” информирахме нашите читатели за проблемите, които създава прилагането на чл. 31 от Закона за ДДС пред български фирми, работещи на река Дунав. Сигналът на Българската морска камара бе правилно приет и разбран от ръководния екип на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. На 4 март т.г. в Русе ще се състои извънредно заседание на създадения със заповед РД-08-9 от 11 януари 2010 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Консултативен съвет по
въпросите на водния транспорт. Предмет на обсъждане на това извънредно заседание ще бъде проблемът с облагане с данък добавена стойност на корабните горива в речните пристанища на Република България.
Нашите читатели вече са запознати с конструирането на Консултативния съвет по въпросите на водния транспорт (вж. Консултативен съвет подпомага министъра за проблемите на водния транспорт - 20 януари 2010 г.). Необходимо е само да добавим, че отскоро в състава на съвета е включен и председателят на новосъздадената Българска речна камара Драгомир Кочанов.
Снимка МВ