НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ






:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 











НОВА ВИЗИЯ НА ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ НА ВВМУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ” В ИНТЕРНЕТ
В навечерието на патронния празник на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” и предстоящото през 2011 година честване на 130-та годишнина от основаването на Морското училище е публикувана нова версия на официалния сайт на училището https://www.naval-acad.bg/. Сайтът е с лесна за разбиране логична структура и стилен дизайн.
Значително е подобрена функционалността на сайта чрез улесняване на навигацията по него. Много лесно и удобно се достига до повечето от страниците на сайта.
Всички страници на сайта са оформени в един стил. Рубриките от менюто отразяват основните дейности на училището. Заслужава да се отбележат някои от тях.
Така например в рубриката „Новини”, освен че се публикуват актуалните новини се поддържа архив на всички информации от 2005 година до днес. Характерно за новините на сайта е, че те са илюстрирани с богат снимков материал.
Интерес представлява рубриката „История и традиции”, съдържаща разнообразни материали от историята на Морско училище. За първи път на сайта има информация за факултетите и катедрите на училището. Връзката към кратките сайтове на факултетите и страниците на катедрите е от рубриката „Организационна структура”.
Полезна информация за специалностите, по които се обучават курсантите и студентите в училището, има в рубриката „Специалности”, а в рубриката „Прием” може да се намери подробна информация за кандидатстване и обучение на курсанти и студенти за придобиване на бакалавърска степен и за обучение по магистърски програми.
От началната страница на сайта има връзка към отделни сайтове, свързани с дейността на училището. Полезен за обучаемите е сайтът „Информационен център за обучаемите във ВВМУ”, в който се публикуват графици за учебния процес за текущата учебна година и разписания за занятия на всички обучаеми, а също така и подробна справочна информация. Полезна информация има и в останалите девет сайта, към които има връзка от първата страница на сайта на ВВМУ. Предвижда се на официалния сайт на ВВМУ да се публикува своевременно информация за мероприятия по честване на 130-та годишнина на Морско училище.
Версията на сайта на английски език е по-кратка, но съдържа важна информация за ВВМУ.
Заслужава да се подчертае, че както официалният сайт на ВВМУ от началото на присъствието в Интернет от 1998 г. до днес, така и други сайтове, непосредствено свързани с дейността на училището, са разработени и се поддържат от един човек. Това е капитан  I ранг от резерва доцент, доктор Иван Йотов, доктор хонорис кауза на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”. Завидна е неговата работоспособност и всеотдайност в работата за достойно присъствие на ВВМУ в Интернет, въпреки 76-годишната му възраст. (Повече за него вж. в 21 юни 2009 г. Юбилей: Авторитетен учен и преподавател).