НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 ТУК Е ЮЖНИЯТ НИ ВОЕННОМОРСКИ БАСТИОН
66 години от създаването на Военноморска база Бургас
Днес във Военноморска база Бургас отбелязват 66-та годишнина от създаването на поделението. Военноморска база Бургас се създава на 15 декември 1944 г. Тя е приемник на българския Беломорски флот. Изтеглящите се от Беломорието български военноморски части пристигат в Бургас заедно с техническото и навигационно оборудване на своите кораби. Първи командир на Военноморска база Бургас е капитан-лейтенант Игнат Гишин, дотогава командир на Морската дружина в Дедеагач. Под негово ръководство за¬почва изпълнението на най-належащите задачи: миночистенето на крайбрежните води и управлението на морските гранич¬ни служби в района от нос Емине до река Резовска.
Важен етап в развитието на Военноморска база Бур¬гас започва със строителството на пункта за базиране Атия (1969-1972 г.), където на 30 октомври 1972 г. са дислоцирани щабът и основните поделения. В базата израстват сто¬тици ко¬мандни кадри. Двадесет и двама командири е имало досега флотското съединение, като осем от тях получават адмиралско звание. През годините стотици млади хора получават моряшка закалка за живота. Военноморска база Бургас е постоянен домакин на провежданите от ВМС учения с международно учас¬тие „Бриз“, за което е изграден специализиран команден център.
След приемането на страната ни в НАТО и в Европейския съюз, основните задачи, стоящи пред военноморската база са изграждането на доверие и взаимодействие и повишаване на оперативната съвместимост на корабите с ВМС от съюзническите държави, участие в борбата срещу асиметричните заплахи, осигуряване на безопасността на корабоплаването и мирното използване на моретата и океаните, участие в операции по търсене и спасяване на кораби, търпящи бедствие на море.
От 2005 г. насам командир на Военноморска база Бургас е комодор Георги Мотев. По време на неговото командване базата усвои новопридобитите три фрегати проект Е – 71. На 21 октомври 2005 г. във Военноморска база Зеебрюге, Кралство Белгия, тържествено бе вдигнат българския военноморски флаг на първата от трите фрегати. След ритуала българската фрегата извърши преход от Зеебрюге до Бургас. На 2 ноември 2005 г. фрегатата с бордови номер 41 бе посрещната в Атия. На 6 ноември с.г. на кораба е присвоено името „Дръзки“.
На 7 септември 2008 г. сутринта в Атия бе посрещната втората фрегата проект Е-71 с бордови номер 43 и с името „Горди”. Малко по-рано: на 22 август с.г. отново в Зеебрюге на кораба тържествено бе вдигнат българският военноморски флаг. За дванадесет дни корабът прoплава над 3500 морски мили. На 2 март 2009 г. в Атия пристигна последната, третата фрегата проект Е-71. Командир на прехода от Белгия до България, както и при прехода на фрегатата „Дръзки” бе командирът на Военноморска база Бургас тогава бригаден адмирал, сега комодор Георги Мотев. Военноморският флаг на кораба бе вдигнат на 9 февруари 2009 г. в Зеебрюге.
На 20 март 2009 г. в Бургас тържествено бяха присвоени почетните имена на фрегатите „Верни” и „Горди” от състава на военноморската база. При усвояването на новите кораби най-голям опит натрупа личният състав, който плава с фрегатата „Дръзки”. С безспорен успех „Дръзки” участва от 2006 до 2009 г. в операцията на НАТО в Средиземно море „Active Endeavour” и бе сертифициран в учението „Noble Midas”. След като приключи с участието си там, екипажът представи страната ни в операцията на Временните сили на Обединените нации в Ливан UNIFIL. Това е първата такава мисия в най-новата история за Военноморските сили на Република България. Военните моряци от „Дръзки” демонстрираха мотивация и висок професионализъм при покриването на всички изисквания по стандартите на НАТО. Така фрегатата бе сертифицирана като оперативно съвместима за изпълнение задачи на море в състава на тактическа група на НАТО. 
Днес съставът на Военноморска база Бургас включва освен фрегатите проект Е-71 и миночистачни кораби, ракетни катери и кораби със спомагателно назначение. Личният състав изпълни планираните мероприятия през изминалата година и доказа на практика готовността си за съвместни действия с многонационални военни и граждански формирования. Това пролича още в провеждащото се тактическо учение на Военноморска база Бургас през месец май „Атия 2010”. В отделните епизоди бе осъществено взаимодействието с екипи и подразделения на Морската администрация, Пристанище Бургас, Граничната полиция, областните структури на БЧК, РИОСВ.
Приоритетно през годината бяха изпълнени задачите по поетите ангажименти за участие на кораби от Военноморска база Бургас в учения на НАТО и в коалиционни операции. Във военноморското учение с международно участие “Breeze/Certex 2010” (м. юли), базовият миночистач „Прибой”, като част от декларираните пред Алианса сили, покри изискванията и постигна резултати, позволяващи сертифицирането на кораба на второ национално ниво и в последствие потвърждаване на сертификацията на второ ниво на НАТО. Интензивно премина и подготовката на фрегатата „Верни” с командир капитан ІІ ранг Галин Манев, също като част от декларираните сили. Корабът участва в активацията на оперативната група за черноморско сътрудничество в Черно море ВLAСКSEAFOR през м. април. Командир на оперативното съединение в активацията през 2009 и 2010 г. бе командирът на Военноморска база Бургас комодор Георги Мотев. При поредната активация през м. август на оперативната група от българските ВМС
Фрегата „Верни” поема курс за поредното участие в международното военноморско учение „Breeze/Certex 2010”.
Базовият миночистач „Прибой” напуска Атия и поема курс за участие в активацията на оперативната група за черноморско сътрудничество в Черно море ВLAСКSEAFOR;
Командирът на военноморска база Бургас комодор Георги Мотев, като командир на оперативната група за черноморско сътрудничество в Черно море ВLAСКSEAFOR и командирът на фрегата „Верни” капитан ІІ ранг Галин Манев;
Стоварването на техника и личен състав от корабите на Военноморска база Бургас по време на учението „Атия 2010”;
Взаимодействие с БЧК – Бургас, по време на учението „Атия 2010”.
Ракетният катер „Ураган” се завръща в Атия след участието в операция по търсене и спасяване на море.
бе влючен базовият миночистач „Прибой” с командир капитан-лейтенант Теодор Кабаков. През м. ноември „Прибой” участва и в противоминното учение на ВМС на Турция „Nusret 2010”. По време на учението българският миночистач беше оценен от екип на НАТО като „Оперативно напълно съвместим”.
През м. ноември кораби от Военноморска база Бургас реално участваха в операцията по търсене и спасяване, след потъването на кораба “Карам-1” край н. Емине. Екипажите на ракетния катер „Ураган” с командир капитан-лейтенант Иван Средков и на миночистача „Прибой” с командир капитан-лейтенант Теодор Кабаков на практика показаха своята висока професионална подготовка при участието в операцията и взаимодействието с Морския спасителен координационен център.  
За тези 66 години Военноморска база Бургас доказа, че не случайно я наричат южния военноморски бастион на България. Постигнатите резултати и представянето пред военноморските сили на съюзническите държави показа, че във флотското съединение продължават да служат достойни продължители на славни морски традиции.
Атанас Панайотов  
Снимки Военноморска база Бургас