НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ ОТ РЕЗЕРВА „АТЛАНТИК”

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по повод установената принадлежност към бившите специални служби на посланици,
генерални консули и заместник-ръководители на дипломатически мисии
на Република България

Съюзът на офицерите от резерва „Атлантик” (СОРА) с тревога следи нарасналото у нас и в чужбина напрежение по повод решение № 175 от 14.12.2010 г. за резултатите от извършената проверка на посланици, генерални консули и заместник-ръководители на дипломатически мисии на Република България, обявено от Комисията за разкриване на документите и обявяване на принадлежност на българските граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
Съюзът смята за срамни и уронващи авторитета на страната обнародваните резултати, според които двадесет години след началото на демократичните промени около 45 % от висшите български дипломатически представители са обвързани с тайните служби на тоталитарната държава. Тревожно е, че тези кадри заемат основни дипломатически длъжности в ключовите държави и международни организации.
Съюзът припомня, че във всички новоприсъединили се към евро-атлантическите структури държави въпросът за премахване на влиянието на бившите специални служби върху дипломатическия апарат и новите такива служби отдавна е решен. Включително и чрез разпускане на ведомства и служби и разкриването им отново с друг щат и с нови хора. Като под „нови хора” демократичният свят разбира служители, подбирани, постъпили и подготвени след началото на промените. Защото съюзниците на България от Европейския съюз и НАТО трудно възприемат като истински партньори лица, постъпвали във ведомството или назначавани след утвърждаването им от партийна комисия, подготвяни  идеологически и изпълнявали задачи срещу тях.
Никой не отрича професионалните умения, промяната в мисленето и възгледите на част от разкритите агенти, нито техния принос, който все пак не бе съществен или решаващ в политиката от най-новата история на страната ни. Нека да подчертаем, че нова демократична България  дава възможност за тяхната изява и в други области на обществото.
В тази връзка СОРА смята за неоснователни упреците към Комисията за разкриване на документите и обявяване на принадлежност, обвинявана, че с обнародването на подобни решения подкопава националната сигурност. Подкрепяме позицията, че двадесетгодишният преход е бил достатъчен, за да бъде подготвен нужният брой експерти не само за дипломатическата професия, но и за останалите области от сектора за сигурност.  
СОРА подкрепя  волята на  правителството да  предприеме  решителни действия за реформиране на сектора за сигурност, в т.ч. и чрез прочистване на възловите длъжности в държавния апарат от служители, сътрудници и агенти на бившите тоталитарни служби. Особено внимание правителството следва да   обърне на службите за сигурност, които са следващият обект за проучване от Комисията за досиетата. Забавянето на тяхното реформиране може да доведе до обнародването на още по-шокираща информация, а това по никакъв начин няма да се отрази положително на новото лице на България.  
Съюз „Атлантик” призовава президента на България, подписал за обнародване закона за досиетата, да постъпи като истински държавник и да подкрепи, в рамките на правомощията му,  предстоящата реформа на сектора за сигурност. С това той ще  допринесе за предотвратяване на конфликтите в тази област и за издигане на престижа на страната ни сред европейските партньори и съюзници.

СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ ОТ РЕЗЕРВА „АТЛАНТИК”

София, 20 декември 2010 г.