НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 ЮБИЛЕЙНА СРЕЩА НА ВИПУСК „80” НА ВНВМУ „Н. Й.
ВАПЦАРОВ”

На 8 октомври се проведе юбилейна среща на випуск „80” (1961-66 год.) на ВНВМУ „Никола Вапцаров” (както то се казваше тогава) – 50 години от приемането ни в Морско училище и 45 години от дипломирането ни.
Срещата започна в 9:30 ч. сутринта пред входа на флотската Алма-Матер. Всички много се вълнувахме – имаше ръкостискания, прегръдки… След това се отправихме към плаца на Училището, за да присъстваме на клетвата на новия - 130-ти випуск курсанти.
След клетвата се събрахме в Планетариума и погледите на всички се обърнаха към проектирания на тавана плакет на випуска. Нашия съвипускник доц. доктор капитан І ранг о. р. Иван Филипов от името на Организационния комитет каза как ще протече срещата ни и прочете имената на починалите до този момент съвипускници. Със ставане на крака и едноминутно мълчание почетохме тяхната памет. Сред нас бяха и съпругите на някои от тях. След това думата ми бе дадена на мен, създателят на блога на випуска. Аз разказах за блога (www.vipusk80vvmu.blogspot.com) и помолих съвипускниците си да изпращат за публикуване спомени и снимки от курсантските и следващите ни години. Показах и плакета на випуска, като помолих да потърсят още снимки на командири и преподаватели, които да бъдат добавени в него. Предадох и получения поздрав до всички нас от тогавашния началник на ВНВМУ контраадмирал о. р. Дичо Узунов (тогава капитан І ранг).
В Планетариума дойде и началникът на ВВМУ проф. двн капитан І ранг Боян Медникаров, син на нашия преподавател капитан І ранг о.р. Кирил Медникаров. Той разказа за настоящия живот на Училището – за успехите и за възникващите проблеми. Благодари на всички нас, че с присъствието ни на клетвата на новия випуск курсанти се затвърдяват традициите, тъй важни в живота на Морското училище.
След това отидохме пред паметника на патрона на Морското училище – поетът Никола Йонков Вапцаров, където отличникът на випуска капитан ІІ ранг о. р. Драгомир Янев, главен механик в Параходство БМФ, и к.д. Иван Ламбов поднесоха от името на випуска венец пред паметника. Пред паметника си направихме много снимки.
Накрая срещата ни продължи с тържествен обяд в ресторанта на Община Варна. На него присъстваха и част от нашите командири и преподаватели, сред които доктор капитан І ранг о. р. Стоян Кюлджиев – преподавател по „Съпромат”, капитан І ранг о. р. Цвятко Дончев – преподавател по „Машинни елементи”, доц. доктор капитан І ранг о. р. Ненко Катеров – преподавател по „Навигация”, капитан І ранг о. р. Кирил Медникаров – преподавател по „Теория на машините и механизмите”, доц. д-р Вяра Петкова – преподавател по английски език, капитан І ранг о. р. Кондо Душков – ротен командир, капитан І ранг о. р. Русин Борисов – взводен командир.
Капитан І ранг о. р. Румен ТОТЕВ
Снимки автора
Доц. доктор капитан І ранг о. р. Иван Филипов от името на Организационния комитет каза как ще протече срещата ни и прочете имената на починалите до този момент съвипускници.
Снимка на випуск „80” (1961-66 год.) пред паметника на патрона на училището – поетът Никола Йонков Вапцаров.
След клетвата се събрахме в Планетариума и погледите на всички се обърнаха към проектирания на тавана плакет на випуска.
Срещата ни продължи с тържествен обяд в ресторанта на Община Варна. На преден план в ляво е отличникът на випуска капитан ІІ ранг о. р. Драгомир Янев, главен механик в Параходство БМФ.
Плакетът на випуска.
Началникът на ВВМУ проф. двн капитан І ранг Боян Медникаров, син на нашия преподавател капитан І ранг о.р. Кирил Медникаров, разказа за настоящия живот на Училището.
Вляво: доц. доктор капитан І ранг о. р. Ненко Катеров – преподавател по „Навигация”, вдясно: капитан І ранг о. р. Кондо Душков – ротен командир.