НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 АПЕЛ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКА МОРСКА КОНФЕДЕРАЦИЯДо Ръководството на Съюза на възпитаниците на Военните на Негово
Величество училища, ШЗО и РВГ - клуб Варна
До Ръководството на СОР „Атлантик” - клуб Варна
До Управителния съвет на клуб „Дръзки”
До Ръководството на Съюза на командосите - клуб Варна
До УС на „Клуб Първи дивизион”

А П Е Л

НА  УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ПОДВОДНИЧАРИТЕ
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (СПРБ)

ОТНОСНО:  Създаване на Българска морска конфедерация

Уважаеми колеги,

На свое заседание от 21.12. 2011 г. Управителният съвет на СПРБ реши да предложи на ръководствата на всички родолюбиви граждански организации на резервисти, работещи край морето да създадем Българска морска конфедерация.
Мотивите ни за това предложение са комплексни.
1. Всеизвестни са проблемите сред ръководството на Областната и Общинска организация на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва (СОСЗР), породени основно от дилемата „кой ще води бащина дружина”, и комерсиализацията на ползването на Дома на СОСЗР.
2. По -„малките” клубове на резервисти от системата на Българската армия, Националната полиция, служба „Противопожарна и аварийна безопасност”, макар и асоциирани в СОСЗР, са системно пренебрегвани като партньори.
3. „Големият” брат - СОСЗР не защити по никакъв начин гилдията, по повод опитите на политиците за „орязване” на „привилегиите” на хората под пагон. Чест прави на министър Аню Ангелов, че той открито ни защити.
4. Чест правят и декларациите на новосъздадения „Обществен съвет по въпросите на отбраната” (ОСВО) и Съюза на офицерите от резерва „Атлантик” в защита на ветераните и действащите резервисти.
5. Широки международни контакти на малките клубове са невъзможни без обединение. Квотата (една организация от държава) за членство в междусъюзническата конфедерация на офицерите (само на офицерите?!) от резерва в НАТО (СИОР) е заета от СОСЗР.
6. Скромният опит на СПРБ в международната дейност показа, че разединени не сме „добре дошли” в Европа.
На 26 октомври 2009 г., официална делегация на СПРБ гостува на Австрийския Военноморски съюз и сключи договор за сътрудничество и взаимопомощ с колегите от Австрия. Събитието се състоя на националния празник на Австрия, в присъствието на президента и върховния главнокомандващ на Въоръжените сили на Австрия. Следващата стъпка за разширяване на кооперирането ни със сродни организации от Европа е кандидатстване и присъединяване към Международната морска конфедерация (International Maritime Confederation, IMC), в която членуват организации от Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Италия, Нидерландия, Унгария и Хърватска, и чийто следващо председателство за 2010 година бе поето от австрийските ни партньори. Тези планове бяха вече обсъждани на конгреса на IMC в Портсмут, Обединеното кралство.
Ръководството на IMC изрази съгласие по отношение на нашето членство, и в същото време излезе със становище, че ще бъде още по-добре, ако в Конфедерацията влезем обединени със сродни организации, за да се обхваща по-голям процент хора, служили на България.
Във връзка с гореизложеното, ние, подводничарите предлагаме създаване на Българска морска конфедерация, с мандатна ротация на председателството всяка година и запазване независимостта на отделните колективни членове по отношение на организационния им живот.
В тази организация каним не само моряци. Предлагаме да е морска, защото сме служили и живеем край морето - вратата на България към света! Пък и предложението ни за името й ще бъде въпрос на бъдеща дискусия.
Единственото условие, и това е условие и на IMC, e организациите да бъдат отворени, неполитически, граждански, и в тях да цари пълно равноправие на членовете им - граждани, матроси, старшини и офицери от запаса, резерва и строя.
Считаме, че една такава организация би допринесла в голяма степен за запазване на традициите на морска България, възпитание на подрастващото поколение и изграждане на модерно гражданско общество в нашата Родина!
Управителният съвет на СПРБ очаква вашите мнения, предложения, въпроси и възражения  на адреса на нашия офис, фигуриращ в сайта: www.submariners-bg.com
Нека се обединим, за да си помагаме, да бъдем активни участници в обществения живот, негов коректив, в степен дадена ни от Конституцията и законите на държавата! 

23 декември 2011 г.                                От Управителния съвет на СПРБ
гр. Варна