НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 ЩУРМАНСКА ПРАКТИКА ПРЕДИ 40 ГОДИНИ

1. Увод
Фундаменталните дисциплини, които бъдещият навигатор трябва да знае, са навигацията, мореходната астрономия и теорията на кораба. И трите дисциплини работят с изключително широк математически апарат. Имах щастието да бъда обучаван по тези дисциплини в Техникума по корабостроене и корабоплаване - Варна, а по-късно и във Морското училище от изключително компетентни и съвестни преподаватели.
В техникума, навигация, мореходна астрономия, радио-навигационни прибори, радиотехника и електро-навигационни прибори ни преподаваше добре известният и изключително компетентният Димитър Симеонов. При такъв набор от доста взаимно свързани дисциплини, в рамките на едно изпитване, курсистът можеше да получи оценки слаб (2) по два предмета. Например изпитът е по радио-технически средства и въпросът е за радиопеленгаторите. Ако курсистът не може да обясни принципа на рабата на радиопеленгатора и едновременно с това какво е курсови ъгъл или пеленг, в бележника му се появяваха две двойки – една по радио-технически средства и втора по навигация. Стандартът беше много висок и отборът беше жесток. Ние бяхме първият випуск корабоводители. Започнахме първата година 44 души, а до IV-ти курс достигнахме само 17. От тях, 12 души бяха допуснати до държавни изпити, а от тях успяхме да се дипломираме само 5 души. Ситото беше голямо и Димитър Симеонов казваше, че параход с тройка не се кара. Човекът беше много прав.
Капитан І ранг (Зоро) Василев, преподавател по навигация.
Теория на кораба ни преподаваше инж. корабостроителят Хасан Изетов - един много взискателен и високо ерудиран специалист, а експлоатация на търговския флот се водеше от инж. Петко Петков от Морското училище. Освен това, техникумът ни осигуряваше поне двумесечна практика по корабите на БМФ в Черно и Средиземно море. Тази подготовка осигури създаването на качествени специалисти, които бяха високо ценени в Параходство „Български морски флот” (БМФ).
В последвалото ми обучение във Висшето (тогава Народно) Военноморско училище, преподавателите по фундаменталните морски дисциплини бяха на завидно високо ниво. Това бяха кап. 2 ранг Василев (Зоро) и кап. 1 ранг Стойнешки - по навигация. По мореходна астрономия ни преподаваше кап. 1 ранг Александър Неделчев - един много добър специалист.
Навигацията и мореходната астрономия бяха включени в държавния изпит, което показва, че ВВМУ е отчитало правилно тяхното фундаментално значение за изграждането на един навигатор.
Всичко това беше много добре, но изучаването в клас е едната страна на въпроса, а практическото обучение беше не по-маловажно. …

Пълният текст (в PDF-формат) можете да прочетете в рубриката „Спомени на флотски ветерани”
Снимката ни е предоставена от капитан І ранг о.р. Христо Б. Димитров (Чони)