НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 ИЗ ИСТОРИЯТА НА АСТРОНАВИГАЦИЯТА (НЕОБХОДИМО УТОЧНЕНИЕ)
1. Увод
През първата половина на ХІХ век, капитан Томас Х. Съмнър изработи методика за построяване на линия на мястото по измерена височина на едно светило. Той формулира този метод по принуда на обстоятелствата през декември 1837 г., при подхождане на канала St. George's между Ирландия и Уелс. Към този момент, капитан Съмнър имаше само едно счислимо място и силните ветрове от юг-югоизток, които притискаха неговия кораб към подветрения ирландски бряг. Гъстата облачност не му даваше възможност с дни за вземане на височина. Сутринта, когато те вече плаваха в канала St. George, облаците се изчистиха за кратък момент и той успя да измери височината на слънцето. Следващата задача на капитан Съмнър беше да намери как да извлече най-голямата информация от тази единична височина, за да узнае мястото на кораба с най-добра точност.
2. Астронавигацията в началото на XIX-ти  век
Преди развитието на астронавигацията, моряците са плавали по изчисление (счисление). Този метод се използва и до ден днешен и е включен в един от първите уроци по предмета навигация. Всичко онова, от което се нуждае щурмана, е начин за измерване на курса и проплаваното разстояние. Курсът се е измервал чрез магнитния компас, който е бил известен в Европа още от XII век. Проплаваното разстояние се получава от умножението на времето по скоростта на кораба. Скоростта се е измервала с ръчен лаг и пясъчен часовник.
Вахтеният помощник капитан е измервал скоростта на кораба по лага  на всеки половин час и я е умножавал по времето, за да получи проплаваното разстояние. Разстоянията и скоростите са се записвали надлежно в специален дневник и ежедневно добавяни, за да се поддържа запис за текущото счислимо място на кораба.
Счислението беше все още основният метод както по времето на плаването на капитан Съмнър в Северния Атлантичиски океан на път за Шотландия, така и до неотдавна - средата на 90 години на XX-ти век, до появата на GPS.  …

Пълният текст на статията на к.д.п. Орлин СТАНЧЕВ можете да прочетете (в PDF-формат) в рубриката „Изследвания” на раздела „Морски колекции”.