НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 БЪЛГАРИЯ - РУСИЯ: ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА РАБОТНА ГРУПА ПО МОРСКИТЕ И РЕЧНИТЕ ВЪПРОСИ
От 11 до 13 юни 2012 г. във Варна се провежда Петото заседание на Постоянната работна група в областта на корабостроенето, кораборемонта, морския и речен транспорт към Междуправителствената руско-българска комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество.
По този повод на 12 юни (вторник ) 2012г. от 14.00 часа в конферентната зала на „Галерия Графит Хотел” във Варна не се състои пресконференция, която ще бъде предшествана от подписване на протокол между двете страни. В церемонията ще вземат участие генералният консул на руската федерация във Варна  Юрий Соловьов, управителят на Варненска област Данчо Симеонов и ръководители на отдели в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България.

Подробна програма на деловата част на Петото работно заседание
на Постоянната работна група (ПРГ) в областта на корабостроенете, кораборемонта, морския и речен транспорт на Междуправителствената руско - българска комисия по икономическо и научно-техническо сътрудничество.
12 юни 2012 г. - 09.30 - 12.30 ч.

1. 09.30 - 12.30 ч. - Работно заседание на ПРГ - първа част.
1.1. Приветствие към участниците в заседанието:
- от българска страна  - Иван Даскалов.
- от руска страна  - Александър Алешкин.
1.2. Анализ на изпълнението на постигнатите договорености по следните въпроси, съгласно протоколите от Първото, Второто, Третото и Четвърто заседания на ПРГ.
Сътрудничество в областта на корабостроенето и кораборемонта:
-  от българска страна  - Светлин Стоянов.
-  от руска страна  - Борис Йонов.
Номенклатура на българското корабно оборудване, предлагано на руските корабостроителни фирми. Специализирани железобетонни конструкции.
-  от българска страна  -  Иван Даскалов.
- от руска страна  -  .............................
Перспективни технологически разработки на „ЦТСС” АД, предлагани на корабостроителниците в България: В. Рыманов.
Сътрудничество в областта на проектирането на кораби, в това число  риболовни и кораби със специално предназначение:
- от българска страна - Людмил Стоев.
- от руска страна - Д. Гармаш.
Участие на българските корабостроителни и кораборемонтни фирми в обявените конкурси от Федералната агенция по морски и речен транспорт на Руската федерация и  Федералната агенция по рибарство на Руската федерация за строеж и ремонт на кораби..
- от българска страна  - …….
- от руска страна  - В. Акимов.
Сътрудничество между  руските и българските университети и изследователски институти. Обмен на студенти в областта на корабостроенето и кораборемонта.
- от българска страна  - доц. д-р Хр.Скулев - зам. ректор на Техническия университет Варна;
- от руска страна - д-р на техн. науки, професор Б. Йонов - Обединена корабостроителна корпорация.
1.3. Доклад на тема: „Презентация на проектантската фирма „Марино консулт” ЕООД - Л. Тошков.
2. 12.30 - 13.00 ч. Кафе пауза
3. 13.00 - 14.00 ч . Работно заседание на ПРГ - втора част.
3.1. Предложения, обсъждане и формулиране на конкретни задачи и цели, по които ще работи в бъдеще ПРГ.
3.2. Възможни сфери  на сътрудничество на българските корабостроителни и кораборемонтни фирми, институти и конструкторски бюра с руския ЦНИИ „Академик А. Н. Крылов” в резултат на презентациите от Четвъртото заседание на ПРГ.
3.3. Набелязване на темите, определяне на срока и мястото на провеждане на поредното, Шесто заседание на ПРГ:
- от българска страна - Иван Даскалов.
- от руска страна - Александър  Алешкин.
4. 14.00 - 14.15 ч - Подписване на Протокола от Петото заседание на ПРГ (в присъствие на представители на медиите).
5. 14.15 - 14.45 ч - Пресконференция.

У Ч А С Т Н И Ц И
в Петото заседание на постоянната руско-българска работна група (ПРГ)                                                     в  областта на корабостроенето, кораборемонта, морския и речен транспорт към Междуправителствената руско-българска комисия   
      за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество
Варна, 11- 13 юни  2012 г.

От руска страна:
1. Алешкин Александър Николаевич - съпредседател на ПРГ, временно изпълняващ длъжността генерален директор на Стопанското обединение по корабостроене и кораборемонт „ЦТСС” АД.
2. Номеров Сергей Сергеевич - секретар на  ПРГ, заместник генерален директор „ЦТСС” АД. 
3. Рыванов Владимир Фьодорович - директор „Иновационни дейности” в „ЦТСС” АД.
4. Йонов Борис Петрович - проф., д.т.н., началник отдел  в „Обединена корабостроителна корпорация”.
5. Акимов Владимир Викторович  - заместник началник на отдел „Управление, развитие и строителство на  флота” в ФГУП „Росморпорт”.

От българска страна:
1. инж. Иван Даскалов
- съпредседател на работната група, председател на Управителния съвет на Българската национална асоциация по корабостроене и кораборемонт (БНАКК)  и изп. директор на „Корабно машиностроене”АД.
2. инж. Елена Великова - изп. секретар на БНАКК и секретар на ПРГ.
3. инж. Светлин Стоянов - изп. директор на „МТГ Делфин” АД.
3. инж. Боян Бойков - зам. председател на УС на БНАКК и изп. директор на „Булярд-корабостроителна индустрия” ЕАД.
4. инж. Стоян Маринов - изп. директор на „Русенска корабостроителница” АД
5.
инж. Златко Бакалов - председател на УС на БРАСС и председател на Борда на директорите на КРЗ „Одесос”АД.
6. инж. Людмил Стоев - управител на „Кеппел ФЕЛС Балтек”ООД.
7. инж. Веселин Ненков - управител на „Морско проектиране” ЕООД.
8. инж. Павел Ковачев - изп. директор на „Тева Марин” ООД.
9. инж. Георги Георгиев - управител на „Булмар консулт”ООД.
10. Доц. д - р Христо Скулев - заместник ректор на Технически университет - Варна.
11. Неделчо Вичев - изп.секретар на ТО на НТС.
12. инж. Иван ЛАЗАРОВ - изп.директор на Българска регионална асоциация на корабостроителите и кораборемонтчиците (БРАСС).

ГОСТИ
1.
Данчо Симеонов - управител на Варненска област.
2. Юрий Соловьов - генерален консул на Руската федерация във  Варна.

3. Росен Андонов - референт за Руската федерация, Дирекция „Външноикономическа политика” към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на Република  България (МИЕТ).
4. Илиян Цонев - търговски представител в Посолството на Република България в Москва.
5. к.д.п. Сергей Църнаклийски
- изпълнителен директор на Изпълнителна дирекция „Морска администрация”.