НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 България - Русия:
ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА РАБОТНА ГРУПА ПО МОРСКИТЕ И РЕЧНИТЕ ВЪПРОСИ
Пето заседание на Постоянната работна група (ПРГ) в областта на корабостроенето, кораборемонта, морския и речен транспорт към Междуправителствената руско-българска комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество: Варна, 11-13 юни 2012 г.

В края на м. май 2010 г. в Генералното консулство на Република България в Санкт Петербург се проведе руско-български форум на тема: „Корабостроенето и кораборемонтът - стратегическо сътрудничество”. Бизнес-форумът бе организиран от Българската национална асоциация по корабостроене и кораборемонт (БНАКК), Службата по търговско-икономически въпроси към Генералното консулство на Република България в Русия, „Център по технологии на корабостроенето и кораборемонта” АД и Асоциацията на корабостроителите на Санкт Петербург и Ленинградска област, с подкрепата на Министерството на външните работи и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България.
Основен акцент в проявата беше възобновяването на руско-българските отношения в областта на корабостроенето и кораборемонта. В тази връзка бяха обсъдени проблемите на корабостроенето и кораборемонта, проектирането на плавателни съдове за морския и речен транспорт. Сред разглежданите теми бяха и тези за корабното машиностроене, корабната електротехника, морското приборостроене...
През втория ден от форума беше проведено и Първото заседание на Постоянната руско-българска работна група (ПРГ) в областта на корабостроенето, кораборемонта, морския и речен транспорт, сформирана в изпълнение на подписания по време на XIII-то заседание на Междуправителствената българо-руска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество, (10-11 декември 2009 г. в София), протокол от страна на министрите на икономиката на Руската федерация и Република България.
Като продължение на установените контакти, проведените разговори и подписания протокол в Санкт Петербург, на 15 и 16 септември  2010 г. Варна беше домакин на Второто заседание на Постоянната руско-българска работна група в областта на корабостроенето, кораборемонта, морския и речен транспорт. Повече от 20 бяха участниците във форума от корабостроителния и кораборемонтен бранш от българска и руска страна.
Програмата на Втората руско-българска работна среща по проблемите на сътрудничеството в областта на корабостроенето, кораборемонта, морския и речен транспорт включваше: обсъждане на първоначални възможности за сътрудничество, предложени от двете страни, като сред тях се откроиха: разработка и съвременни проектни решения за сондажни платформи и обслужващите ги кораби, риболовни и рибопреработвателни плавателни съдове, речни кораби и баржи, специализирани и изследователски кораби, пасажерски кораби и др. Участниците в срещата бяха запознати с дейността на Българския корабен регистър. Обсъдени бяха и възможностите за обмен на стажанти, обучавани във висшите учебни заведения по специалностите корабостроене и кораборемонт. Програмата на Втората руско-българска работна среща по проблемите на сътрудничеството в областта на корабостроенето, кораборемонта, морския и речен транспорт включваше и посещения на Института по хидро и аеро- динамика, както и на корабостроителни и кораборемонтни заводи в района на Варна и акваторията на Варненското езеро.
В края на втория работен ден, 16 септември 2010 г., участниците в срещата  в присъствието на генералния консул на Руската федерация във Варна Юрий Соловьов, изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация” Сергей Църнаклийски и управителя на Варненска област Данчо Симеонов подписаха протокол за сътрудничество.
В началото на м. април 2011 г. в Москва се проведе Третото заседание на  ПРГ в областта на корабостроенето, кораборемонта, морския и речен транспорт. Работното заседание се проведе в рамките на XIV-то заседание на Междуправителствената българо-руска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество, което се състоя в Министерството на икономическото сътрудничество на Руската Федерация в Москва.
По време на тази среща акцентът падна върху перспективите за развитие на руско-българското сътрудничество  в областта на корабостроенето; обсъждане на възможностите за доставка на българско корабно оборудване за корабите, които се строят в руските корабостроителни заводи; обмен на студенти по специалностите корабостроене и кораборемонт между висшите руски и български учебни заведения в областта на корабостроенето и кораборемонта и др.
Така се стигна и до Четвъртото заседание на Постоянната руско-българска работна група в областта на корабостроенето, кораборемонта, морския и речен транспорт към Междуправителствената руско-българска комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество, което се проведе от 24 до 26 октомври 2011 г. във Варна. В проявата участваха близо 30 висши ръководители и водещи специалисти и лектори от руска и българска страна.
Програмата на форума включваше доклади и дискусии, свързани с участието на българската страна в доставката на корабно оборудване за кораби, строящи се в руски корабостроителници; сътрудничество в областта на съвременното проектиране на граждански кораби, в т.ч. на кораби за риболовния флот; възможностите за съвместно участие в проекти в областта на корабостроенето в Каспийския регион на Руската федерация; форми на обмен на студенти по специалностите „Корабостроене” и „Кораборемонт” между висшите учебни заведения на двете страни.
Като обобщение на работата на ПРГ беше подписаният на 25 октомври 2011 г. съвместен протокол, в който беше дадена положителна оценка на свършеното до момента. Документът беше подписан от Леонид Горбов, временно изпълняващ длъжността председател на руската част на постоянната руско-българска работна група в областта на  корабостроенето, кораборемонта, морския и речен транспорт и заместник генерален директор на „Център по корабостроене и кораборемонт” АД  (ОАО „ЦТСС”) и от българска страна от Светлин Стоянов - председател на българската част на ПРГ и изпълнителен директор на ККЗ „МТГ-Делфин”АД. Церемонията по подписването на двустранния протокол беше почетена от генералният консул на Руската федерация във Варна Юрий Соловьов, Петя Несторова - генерален консул на България в Санкт Петербург, управителят на Варненска област Данчо Симеонов и ръководители на отдели в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България.
От 11 до 13 юни т. г. във Варна се проведе Петото заседание на Постоянната руско-българска работна група (ПРГ) в областта на корабостроенето, кораборемонта, морския и речен транспорт към Междуправителствената руско-българска комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество.                                                 
Програмата на форума, в който участваха повече от 25 специалисти и ръководители включваше доклади и дискусии, свързани с участието на българската страна в доставката на оборудване за кораби, строящи се в руски корабостроителници; сътрудничество в областта на съвременното проектиране на плавателни съдове; форми на сътрудничество и обмен на студенти между български и руски висши учебни заведения, обучаващи специалисти в сферата на корабостроенето и кораборемонта, презентации на руски и български фирми от бранша.
Петото заседание на ПРГ беше почетено от Генералният консул на Руската федерация във Варна Юрий Соловьов, управителят на Варненска област Данчо Симеонов, Илиян Цонев - търговски представител в Посолството на България в Москва, к.д.п. Сергей Църнаклийски - изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация” и представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България.
В тяхно присъствие беше подписан протокол, който определя като удовлетворителна работата на ПРГ и бяха взети следните решения:
-  Шестото заседание на Постоянната работна група в областта на корабостроенето, кораборемонта, морския и речен транспорт, да се проведе в периода септември - октомври 2012 г. в гр. Санкт Петербург, Русия;
- Да бъде изготвен анализ на вариантите (възможностите) за оказване на помощ от руска страна при презентиране на българските корабостроителни заводи пред руските корабособственици и конкретни бенефициенти от Федералните целеви програми на Руската Федерация (Министерство на промишлеността и търговията на Руската Федерация), Федералната агенция по морски и речен транспорт на Руската Федерация, Федералната агенция по рибарство на Руската Федерация, за обновяване на руския флот;
- В рамките на Шестото заседание на  ПРГ да бъдат организирани срещи между български производители на корабно оборудване и руски шипингови компании и корабостроителни заводи.

ПРОТОКОЛЪТ от Петото работно заседание на Постоянната работна група в областта на корабостроенете, кораборемонта, морския и речен транспорт на Междуправителствената руско-българска комисия по икономическо и научно-техническо сътрудничество (ПРГ) можете да прочетете в рубриката „Документи” за м. юни 2012 г.


Още по темата в „Морски вестник”: 11 юни 2012 г. България - Русия: Заседание на Постоянната работна група по морските и речните въпроси