НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 ЗА КОРАБИТЕ „ЦАР ИВ. АСЕН”, „ЦАР ИВ. ШИШМАН”, „ЦАР ИВ. АЛЕКСАНДЪР”, „ЦАР ИВ. АСЕН ІІ”, „ИВ.
АСЕН”, „ИВ. ШИШМАН” И „ЕМОНА”


Информацията във връзка с пощенската картичка, публикувана на 9 юни т. г. в сайта на „Морски вестник”, е повод да поставя въпроса за необходимостта от уточнения и относно строежа на „Емона”. Въпреки че е един от най-известните български пътнически кораби, сведенията за ранната му история в морскоисторическата литература и интернет са оскъдни и противоречиви. Разпространена е версията, че това бил проектът „Иван Шишман”, според едни корабът бил завършен края на 1945 г., а за други това се случва през 1946 г., данната 217 т се среща като водоизместване, дедуейт и брутна регистрова вместимост и очевидно за не един автор това са синонимни термини, а не три различни понятия. Не мога да предложа пълни сведения за строежа на „Емона”, но поне се опитвам да засегна някои противоречия и неясноти. ...

Пълният текст на статията на инж. Иван Алексиев можете да прочетете в рубриката „Изследвания” на раздела „Морски колекции”.