НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 РЕЗОЛЮЦИЯ НА КРЪГЛАТА МАСА, ПРОВЕДЕНА В
ЧЕСТ НА 5-ТА ГОДИШНИНА НА СПРБ

РЕЗОЛЮЦИЯ
на  Кръгла маса на тема: „Наличието на подводен флот - условие за поддържане на балансирани ВМС”, проведена в чест на 5-ата годишнина на Съюза на подводничарите в Република България

Днес, 15 юни 2012 г., по инициатива на Съюза на подводничарите в Република България (СПРБ), в пленарната зала на Дома на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва във Варна, се проведе Кръгла маса на тема: „Наличието на подводен флот - условие за поддържане на балансирани ВМС”.
След изслушване на докладите и проведената дискусия, участниците във форума единодушно потвърдиха актуалността на темата и необходимостта от поддържане на подводен флот в състава на Българските ВМС.
Без съмнение, държавата ни изживява тежки дни на тотална криза - икономическа, финансова, социална и духовна. Кризата безусловно води до реформи, болезнени за обществото и за самата държава. Често именно реформите са един от начините за излизане от такива депресии.
Известно е, че на 1 ноември 2011 г. и последната българска подводница от клас „Ромео” бе изведена от състава на ВМС.
Без да подлагаме на съмнение компетентността на екипите, които планират и ръководят строителството на Въоръжените сили на България, си позволяваме да обърнем внимание на стратегическото направление по защита на морските пространства на България, които, между впрочем, като територия, са по-големи от държавата ни, и са триизмерни!
Още през шести век големият мислител и стратег - Темистокъл е стигнал до извода, че „... който властва над морето... владее всичко!”  Световно известни теоретици, изследвали през вековете въпросите, касаещи морската мощ на държавата, потвърждават и развиват гениалната му мисъл, изследвайки зависимостите на тази мощ от политиката, икономиката, и националните интереси на държавата, като институция.
Изводите неизменно са, че морската политика на държавата зависи преди всичко от степента на осъзнаване на националните интереси, свързани с експлоатацията на ресурсите в националните морски пространства на държавата.
Безспорна е зависимостта на тази политика и от реалните икономически възможности на държавата, нивото и характера на отношенията със съседите, поетите ангажименти и отговорности пред световната общност, както и от структурата и размерите на морските пространства.
Защитата на тези пространства на първо място зависи от способностите на Въоръжените сили на страната и в частност - тези на Военноморските сили.
В този смисъл, работата на Кръглата маса потвърди актуалността на темата, със следните аргументи:
1. Подводното плаване е сложен процес, чието възстановяване е скъпо, а подготовката на кадри за него изисква десетилетия, предвид усвояването му наново, до степен, че подводниците да изпълняват свойствените им задачи.
2. В съвременни условия, предвид възможностите за наблюдение на Черноморския басейн, единственото средство, което може да следи трафика по море, оставайки „скрито” за обекта на наблюдение, или въздействие, е подводницата.
3. Световният опит от бойното използване на подводниците по време на война (конфликти) показва, че само констатирано излизане на подводница в морето (или просто нейното отсъствие от пункта за базиране), води до неимоверно нарастване на напрежението както на силите за борба с подводници, така и на целия театър на военните действия.
4. Отсъствието на подводници в състава на ВМС на практика прави непълноценна подготовката на корабите и вертолетите за борба с подводен
Момент от Кръглата маса, с участието на капитан І ранг о.з. доц. д-р Чавдар Орманов. Вдясно е водещият кръглата маса - капитан І ранг о. р. Станко Станков - председател на УС на СПРБ. Снимка „Морски вестник”
Първи пред орелефа на подводничаря контраадмирал Иван Вариклечков се поклони заместник-началника на отбраната на Р. България вицеадмирал Пламен Манушев.
Част от официалните лица по време на церемонията по полагането на венци и цветя пред орелефа на подводничаря контраадмирал Иван Вариклечков.
За пореден път орелефът на контраадмирал Иван Вариклечков, разположен на оградата на Адмиралтейството във Варна, бе отрупан с венци и цветя.
противник, както и тази на силите за подводни операции, в частта и по оказване на помощ на аварирала подводница. Балансът на ВМС е вече нарушен.
5. Военната ни наука няма да може да развива подводните технологии, а това ще доведе до изоставане от световния опит в изследването на морските пространства и ресурси.
6. Подводниците могат с висока ефективност да решават задачи по предотвратяване и борба с т.н. „нови заплахи” - осигуряване безопасността на гражданското корабоплаване, трафик на хора и наркотици, пиратство, неконтролирано разпространение на ядрено оръжие и др.
Изводът, който се налага от гореизложеното е, че България би следвало да планира в по-кратки срокове придобиването на подводници за българските ВМС и възстановяването на подводното плаване.

От участниците в Кръглата маса и УС на СПРБ
Снимки Валентин ДИМИТРОВ, сп. „Клуб Океан”