НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 ПЪРВИ ЛИ Е ПЪРВИЯТ ДИРЕКТОР НА АКВАРИУМА ВЪВ ВАРНА Д-Р ГЕОРГИ ПАСПАЛЕВ
През 1961 г. Теню Маринов почтено напомня, че първият директор на откритата на 17 юли 1932 г. Морска биологична станция с Аквариум във Варна (днес Институт по рибни ресурси, известен с популярното име Аквариума) е проф. Стефан Георгиев Консулов [1, с. 72]. Професионалната добросъвестност и гражданската доблест на известния варненски зоолог заслужава подобаващо уважение, като се има предвид, че по соцвреме, само 17 години след 9 септември 1944 г., той дръзва да отбележи принос на учен,  съден от Народния съд. По-късно обаче значителният принос на Ст. Консулов за създаването на Аквариума е загърбен и в духа на господстващия по онова време идеологически подход той изобщо не е споменат в многотомната Енциклопедия „България”. Дори и в по-ново време представители на Аквариума твърдят, че негов пръв директор бил д-р Георги Паспалев [2, с. 205]. Предполагам, че това в значителна степен се дължи на предоверяването на изложението му за историята на Аквариума, публикувано на български и немски език през 1933 г. В него Г. Паспалев отначало витиевато споменава подготвителната работа „под шефството на г. проф. Ст. Консулов” [3, с. 12], но после в българския текст и особено - в немския, с изпитания метод на полуистината успешно внушава, че тъкмо той е (Г. П.) е първият ръководител на  Аквариума. През 2010 г. обосновах значителния принос на проф. Ст. Консулов за създаването на Аквариума и факта, че той е първият му директор [4, с. 163-164]. Един екземпляр от сборника, в който е публикувана обосновката ми, подарих на библиотеката на Аквариума преди година, но в сайта му и до днес продължава поддържането на твърдението, че пръв директор на  Морската биологична станция с Аквариум бил Г. Паспалев [5]. Каква е обаче истината по източници от онова време?
Само шест дни след тържественото откриване на Аквариума столичният вестник „Мир” помества обширна статия за събитието. Тя съобщава, че след водосвета реч произнася директорът проф. Стефан Консулов. В нея той разказва историята на изграждането през периода 1906-1932 г. и накрая заявява: „Аз съм щастлив, че на мен се падна частта, като първи директор на морската станция с Аквариум във Варна (подч. И.А.), след благословията на родната църква, да помоля Ваше Величество да благоволи да открие този нов храм на българската наука” [6].
Около месец по-късно и списание „Морски сговор” публикува подробна информация за събитието. При това тя е от Г. Паспалев, който също потвърждава, че „г-н професор Консулов като директор на станцията (подч. И.А.), каза накратко историята на Аквариума..” [7, с. 22]. Статията на Г. Паспалев прави впечатление с това, че той не споменава нищо за значителния принос на Ст. Консулов относно създаването на Аквариума, спестява и текста на кратката му реч. Че по същото време Ст. Консулов, а не Г. Паспалев, е негов директор, потвърждава и писателят Йордан Сливополски в известното тогава списание „Нива” [8]. Доколкото Г. Паспалев „От декември 1934 г. е
Аквариумът във Варна, 1936 г. - https://www.libvar.bg
Проф. Стефан Г. Консулов (1885-1954 г.) - https://morskivestnik.com
Д-р Георги Паспалев (1895-1967 г.), 1940 г. (в средата на първия ред) - https://catalog.libvar.bg/view/
назначен официално за директор на Морската биологична станция” [9, с. 111], приемам, че Ст. Консулов е бил директор дотогава. 
Дейността на Аквариума е представена през април 1933 г., т.е. през периода на ръководството му от Ст. Консулов,  на страниците на вестник „Литературен глас”  от проф. Петър Петков. Според него „Аквариумът още в първите дни на съществуването си застана на истинска научна основа, която заслужено се оценява” и още тогава чуждестранни учени проявяват интерес към работа в него [10].
През януари тази година в интернет се появи съобщение, че Биологическият факултет при Софийския унивеситет „Св. Климент Охридски” изхвърля свои архиви: „Току-що изпокъсани, изкаляни се търкалят около кофите за боклук, бележки на проф. д-р Стефан Консулов относно строеж на Аквариум във Варна. Те са безвъзвратно изгубени за българската наука” [11]. Нищо чудно, след като десетилетия наред научната му дейността, включително като първи директор на Морската биологична станция с Аквариум във Варна, се загърбва...

Литература и бележки
1. Маринов, Теню. Изследователи на Черно море. С., Нар. просвета, 1961. 92 с.
2. Петрова, Даниела и Петя Иванова. Морска биологична станция с Аквариум - минало, развитие. - В: 10 книги за Варна 2005. Варна, Сдружение Книги за Варна, 2006, 201-215.
3. Паспалев, Георги. Българска Черноморска Биологична станция с Аквариум в гр. Варна. С., Придворна печ., 1933. 32 с.
4. Алексиев, Иван. Проф. Стефан Г. Консулов и Морска България. - В: Стефан Захариев. Живот, дело, род. Научна сесия, посветена на 200 г. от рождението му и 140 г. от издаването на книгата му „Географико-историко-статистическо описание на Татар-Пазарджишката кааза”. Пазарджик, 2011, 160-170.
5. https://aquariumvarna.com  (18 юни 2012 г., 9:20 ч.).
6. Търновски, Петър. Реч на Негово Величество Царя при тържественото откриване Морската зоологическа станция с Аквариум във Варна. Значението на същия културен институт. Речите на професорите и др. - Мир, № 9609,  23 юли 1932, с. 5.
7. Паспалев, Георги. Едно културно тържество - откриването на Морската зоологическа станция с Аквариум в тр. Варна. - Морски сговор, 1932, № 7, 22-24.
8. Йор. С-ски. Зоологическа станция с аквариум в гр. Варна. - Нива, г. ІV, № 45, 2 септ. 1932, с.8.
9. Големански, Васил. Георги Василев Паспалев (1895-1967). - В: Големански, Васил и Димо Божков. Бележити български зоолози. С., АИ „Проф. М. Дринов”, 1997, 108-116.
10. Петков, Петър. Нашият аквариум. - Литер. глас, г. V, № 190, 16 апр. 1933.
11.  https://desebg.com/2011-01-06-11-45-39/543-2012-01-19-09-38-55 (20 юни 2012, 8:50 ч.).

Иван АЛЕКСИЕВ