НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 РЕЧНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА В БЪЛГАРСКИЯ УЧАСТЪК НА Р. ДУНАВ – БУЛРИС
Представяме ви: „Създаване на речна информационна система в българския участък на река Дунав – БУЛРИС” BG 161 PO 004-4.0.01-0003 финансиран със средства на ЕС чрез Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г., приоритетна ос 4 „Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешните водни пътища”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и държавния бюджет на Република България.

Пълният текст можете да прочетете (в PDF-формат) в рубриката „Документи” за м. юли 2012 г.