НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар ::
 ИТАЛИАНСКИЯТ ПАТЕНТ ЗА ПЛЪЗГАЩ ЛАГЕР НА НИКОЛА ДИМКОВ (1891 Г.)
В българската литература и особено в интернет Никола Димков (1861-1937 г.) е известен най-вече с недоказаната версия, като как той бил първовдъхновителят на идеята за създаването на днешното ООН [1]. Наистина наред с нея се споменават и негови изобретения, но значителна част от сведенията за тях също не са доказани, а и пропагандаторите на споменатата версия не проявяват кой знае какъв интерес към достоверно проучване и популяризиране на техническата му дейност, макар че тъкмо в това направление известният българин има съществени приноси. Един от тях е изобретеният от него „полутечен” лагер. Това е буквален превод на използвания от Н. Димков френски термин и, формално погледнато, за съвременния специалист той означава плъзгащ лагер със смесено (полутечно) триене, но в действителност главната конструктивна новост е поддържането на течно триене. По сведения от периодичния печат в края на ХІХ в. този лагер е бил предназначен преди всичко за приложение в тежко натоварените корабни парни машини с голяма мощност

Пълният текст на статията на инж. Иван Алексиев можете да прочетете в рубриката „Изследвания” на раздела „Морски колекции”.