НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 МЕЖДУНАРОДЕН ОТЗВУК ЗА НАУЧНА
КОНФЕРЕНЦИЯ В АЛБЕНА

В последният брой на авторитетния бюлетин на Международната картографска асоциация ICA се публикува подробна, и трябва да добавим веднага, много ласкава информация за проведената през 2012 г. конференция в к. к. Албена.
Без да се спираме на вниманието, което се отделя на големия ни курортен комплекс и създадените условия за работа, ще добавим, че бюлетина се чете от високопрофесионална и влиятелна глобална общност. Нейното мнение и оценки, както и прекрасните й впечатления от страната и българското Черноморие, ще бъдат забелязани на много места в света. Гостоприемството и възможностите на к. к. Албена да организира конгресен туризъм от този международен клас, са оставили трайно впечатление във всички участници в конференцията, съобщават от Международния търговски и културен център ГЕОПАН.
Факсимиле от първата страница на публикацията