НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 ОТКРИТИ НОВИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОМОРИЕ
(АНХИАЛО)

Интердисциплинарният изследователски колектив, работещ върху втори том на „ПОМОРИЕ: древност и съвремие” откри нови, неизвестни документи в гръцките дипломатически архиви и частни гръцки колекции, съобщиха от Международния търговски и културен център – ГЕОПАН.
Касае се за служебна кореспонденция, разменена между МВнР на Кралство Гърция и дипломатическите му служители в София и Бургас в периода 1905-1910 г. Намерените документи са от архива на МВнР на Гърция, съхраняван в Атина. Това са ръкописи, написани на книжовния гръцки език от началото на ХХ век - катаревуса. Те не отразяват пълната кореспонденция между гръцките институции в посочения период, а по-скоро са моментни снимки на състоянието в Бургаска област и конкретно в Поморие. Открити са в различни архивни единици, смесени между служебна кореспонденция.
По-голямата част от документите са свързани с антигръцкото движение от 1906 г. и щетите, които то е нанесло на населението, позицията на властите и т.н. Сред документите има и писма на митрополията в Поморие, донесения на частни лица от града, а също и обръщението на жителите от Източна Румелия, сред които има и представител на Поморие, до италианския посланик в Атина. В документ от 1910 г. е направен подробен опис на гръцкото имущество в областта и конкретно в Анхиало. Съдържат се и искания за финансови компенсации на граждани от Анхиало. Работата по разчитането и коментара на новонамерените документи в дипломатическия архив на Министерството на външните работи на Р. Гърция продължава от българо-гръцки изследователски колектив. Те ще бъдат публикувани във втори том на „ПОМОРИЕ: древност и съвремие”. Изданието предизвика голям интерес сред българската и европейската научна общност, и вече е в категорията „редки и ценни научни издания”.
През м. май 2013 екземпляр от него ще бъде дарен на Бритиш музеум, който съхранява паметници от българското Черноморско крайбрежие в своите колекции.
Страница от новооткритите архиви, написана на катаревуса (от гръцки: почистен) е пуристична, архаизирана форма на новогръцкия език, създадена в началото на 19 век от Адамандиос Кораис (1748-1833). Дигитален архив Тракия – Геопан, „ПОМОРИЕ: древност и съвремие”, том II (под печат).
Снимка на манастира „Св. Георги Победоносец” (в днешни дни) Снимката по нищо не напомня, че това е сцената на събития, описани подробно в новонамерените архиви.