НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 ПЪРВО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО „ЗА ЧИСТИ И БЕЗОПАСНИ ФАРВАТЕРИ”
В Пункта за базирана Варна се състоя първото общо събрание на Сдружението „За чисти и безопасни фарватери”. Учредителното събрание на сдружението се е състояло на 25 октомври 2012 г. На него са избрани: председател - капитан І ранг о. р. Веселин Русинов, заместник-председател – старшина І степен о. з. Марио Димитров, секретар – капитан ІІ ранг Георги Николов, членове: вицеадмирал о. р. Петър П. Петров, капитан І ранг о. р. Христо Б. Димитров, капитан І ранг Тодор Йотов, Николай М. Димитров и старши матрос о.з. Данаил Колев. Почетен председател на сдружението е капитан І ранг о.р. Колю Киров – вторият командир на Трети отделен дивизион тралчици във Военноморска база Варна. Член на сдружението е и първият командир на дивизиона – капитан І ранг о.р. Йото Т. Йотов, но той е предложен в ръководството, „за да няма конфликт на интереси” – тъй като и синът му – капитан І ранг Тодор Йотов, бивш командир на Трети дивизион и понастоящем командир на Пункта за базиране Варна, е член на ръководството.
Сдружението има своя устав, според който е „доброволно, самоуправляващо се ... с нестопанска цел за съхраняване на историята, миналото и традициите на противоминните сили от Военноморския флот на Република България. След съдебната регистрация ръководството на сдружението свика първото общо събрание, на което покани много офицери, старшини и матроси, служили на миночистачните кораби от Трети дивизион миночистачни кораби – Варна, и Пети дивизион рейсови тралчици – Балчик, както и военни моряци от отряда противоминни кораби – Варна. 
Всички желаещи да членуват в сдружението попълниха молби и след това участваха в общото събрание, като избраха Контролен съвет с председател капитан ІІ ранг о. р. Петър Костадинов. Бяха обсъдени варианти за логото на сдружението, разработени от заместник-председателя старшина І степен о. з. Марио Димитров и специалисти от неговото студио „Марио дизайн”. След разисквания за бъдещата дейност членовете на сдружението се снимаха за спомен пред минния ловец „Цибър”.
„Морски вестник” ще бъде медиен партньор на Сдружение „За чисти и безопасни фарватери”.
Атанас ПАНАЙОТОВ
Снимки автора
Председателят на сдружението капитан І ранг о. р. Веселин Русинов разказа за извършената досега организационна работа по учредяването на „За чисти и безопасни фарватери”.
Баща и син – капитан І ранг Тодор Йотов и капитан І ранг о.р. Йото Т. Йотов, ще работят заедно, без „конфликт на интереси”.
И тук няма да има „конфликт на интереси” – капитан І ранг о.р. Христо Б. Димитров (Чони) и синът му Николай, който сега служи на минния ловец „Цибър”.
Първата обща снимка след първото общо събрание...
Варианти за лого, обсъдени от общото събрание.
Вариантът – фаворит, приет със забележки за малки корекции.