НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРА И
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО „ДИРЯ В МОРЕТО”


Инициативният комитет за честване на Международния ден на моряка - 25 юни организира Национален конкурс за литература и изобразително изкуство, посветен на морето и моряците, под наслов „Диря в морето”.

Цели
Конкурсът цели да се отразяват по художествен начин радостите и тегобите на моряшката професия, отсъствието и завръщането, ярките и колоритни индивидуалности на морските хора. Моряците да бъдат показвани в тяхната естествена среда - на кораба, на брега, вкъщи, сред морската стихия или по време на кратките паузи от тихо море и безветрие.

Раздели
1. Литературни творби
Проза
Поезия
2. Изобразително изкуство - живопис и графика
Пристанище Варна-изток. Худ. Иван Георгиев („Зъбата”). Картината е собственост на Пристанище Варна ЕАД.
Условия за участие
В конкурса могат да участват лица, професионално свързани с морето, без възрастови ограничения.
Участниците могат да изпращат по една творба в различните раздели.

Изисквания:
1. Литературните творби не трябва да бъдат публикувани или достъпни в интернет.
2. В раздела „Изобразително изкуство” се приемат произведения в жанровете живопис и графика. Не се изисква определен размер на творбите. Препоръчително е картините да бъдат рамкирани. Приемат се оригинали, не копия.
     
Оценяване:
1. Оценяването се осъществява от тричленно жури, съставено от изявени литературни творци и художници.
2.  Резултатите от конкурса се оповестяват в медиите, а отличените творци са своевременно уведомявани.
3. Връчването на отличията става публично. 
4. Отличените литературни творби се публикуват на сайта на Моряшки професионален съюз
www.seafarerstu-bg.com
Картините се представят на изложба.

Награди
Всеки раздел - проза, поезия, живопис и графика, включва следните награди:
1. Първа награда.
2. Втора награда.
3. Трета награда.
4. Поощрителни награди.

Придружаваща информация
Литературните творби се изпращат на имейл stunion@varna.net,
а картините се приемат на адрес: 9000 Варна, ул. Граф Игнатиев 6А, ет. 1, ап. 1.

Срокът за изпращане и приемане на творбите е до 31 май 2013 г.
Всяка творба задължително се придружава от следната информация:
- трите имена на автора/ художника;
- професия и последна месторабота;
- личен телефон, имейл или адрес за връзкa;

За допълнителна информация на телефони:
052 953 106; 052 953 107; 052 953 109