НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 ДОКОГА ПРОТИВОРЕЧИЯ В ДОКУМЕНТИТЕ ЗА МОРСКАТА УЧЕБНО-КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ?

На вниманието на:
- ръководството и членовете на Българската морска камара,
- ръководствата и преподавателите в морските учебни заведения,
- Изпълнителна агенция „Морска администрация”
- всички навигатори и механици

А  Н  А  Л  И  З
от Милчо БЕЛЧЕВ – методист в Българския морски квалификационен център (БМКЦ-ЕАД), Варна
ОТНОСНО: Някои несъвършенства и противоречия в Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България и в други документи, уреждащи морската учебно-квалификационна дейност.

В края на м. юни 2010 г. на международна конференция в Манила бяха приети и подписани изменения и допълнения в Приложението и Кодекса (част А и Б) на Конвенция STCW – 78 по нейната редакция от 1995 г. Тези изменения и допълнения засягат текстовете на 45 правила от Приложението и 72 текста от Кодекса. Промените влязоха в сила от 1 януари 2012 г. Съгласно заключителните резолюции на Конференцията и циркуляри на Комитета по безопасност към Международната морска организация (ММО) всяка национална морска администрация следва да разработи план за действия за прилагане на настъпилите изменения.
На 22 декември 2011 г. беше публикувано Разпореждане № 110 на Изпълнителния директор на ИА „Морска администрация”, което успешно изпълнява ролята на препоръчвания план за действие. За съжаление в него са пропуснати изискванията за обучение по нова компетентност относно управленческите умения и умения за работа в екип на морските лица съгласно Таблици А- II/1, А- II/2, А- III/1, А- III/2 и А - III/6. През месец юни м. г. БМКЦ-ЕАД представи две програми за задължително обучение по визираната нова компетентност, които в края на м. септември бяха одобрени от ИА „Морска администрация”, но за тях за сега няма обявен национален стандарт и задължителна уредба. …

Пълният текст можете да прочетете (в PDF-формат) в рубриката „Изследвания” на раздела „Морски колекции”.