НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 ИСТОРИЯ НА КОДЕКСА ISM
(Международният кодекс за управление на безопасната експлоатация на корабите)

Предговор
Този материал умишлено следва след публикациите ми 9 януари 2013 г. Под чужд флаг: Modus Operandi  - част 1 и 2 март 2013 г. Под чужд флаг - Modus Operandi - част 2. Целта беше да се покаже при какви условия се работеше в някои от чуждите фирми преди въвеждането на Кодекса ISM. Считам, че така по-достъпно ще се развие идеята за изработването и въвеждането на този международен кодекс. За да се добие още по-добра представа за това, трябва да се направи исторически преглед на еволюционното развитие на международното морско законодателство в световен мащаб.
След изследването на горната задача ще последва изясняването на целта на въвеждане на Кодекса ISM, неговите задачи и защо се стигна до въвеждането му.
След това ще бъде полезно да се види дали в Република България не е имало нещо подобно на Кодекса ISM преди замислянето и въвеждането на този международен кодекс.
Последната задача на този анализ ще бъде разкриване на проблемите при въвеждането на Кодекса ISM по гражданските кораби и по конкретно какви слабости се допуснаха и как те могат да се отстранят.
В хода на изследването авторът ще приведе няколко примера от своя собствен опит на квалифициран DNV одитор по системите на качество и Кодекса ISM. В заключение ще се направят изводи за целесъобразността и ползата от въвеждането на Кодекса ISM. …

Пълният текст на статията на к.д.п. Орлин СТАНЧЕВ можете да прочетете (в PDF-формат) в рубриката „Изследвания” на раздела „Морски колекции”.