НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 КРАТКО ДОПЪЛНЕНИЕ ЗА КОРАБА „ДРУЖБА” (1960 Г.)
Неотдавна д-р Атанас Панайотов напомни за слабо известния кораб „Дружба” (1960 г.) и неяснотите в историята му [1]. По този повод предлагам кратко допълнение по нея.
Корабът е построен по проект 537, който по онова време фигурира в заводския списък на проектираните кораби като „Хладилен рибарски кораб”. Главното му предназначение е „за приемане на риба в открито море от риболовните кораби, охлаждане на същата с лед в товарни хамбари и пренасянето ? до бреговите бази, а също така за снабдяване на риболовните кораби с гориво, вода и продукти”. Поради това неговият главен конструктор инж. Атанас Йорданов го определя като „транспортно-хладилен” [2], а историците на риболова в България го отбелязват като „първият транспортен кораб у нас за обслужване на корабния риболов”. Благодарение на него рибата се прибирала на местоулова, а „риболовните кораби оставаха да работят в морето и не губеха време в преходи” [3, с. 25]. Българският корабен регистър
Инж. Атанас Йорданов (на трибуната), 1964 г. Дължа благодарност на д-р Владимир Ат. Йорданов от Техническия университет - Варна  (син на инж. Атанас Йорданов), който ми предостави тази неизвестна фотография.
Хладилният кораб „Дружба” в Пристанище Бургас.
известно време се е лутал в определянето на типа на кораба: към 1972 г. - „рибарски кораб” [1], от 1978 г. - „хладилен” [4, с. 44]. 
Завършен е през септември 1960 г. [5] като стр. № 483. Според главния конструктор на кораба, „нормалната товароподемност” на кораба е 120 т, а при нея той има средно газене 2,65 м, докато газенето до товарната марка е 2,99 м. Резултатите от експлоатацията на кораба доказват „неговите изключително високи мореходни качество: добър ход, плавно и бързо затихващо люлеене на кораба, отлично държане на вълнение, маневреност.” Новост за българското корабостроене е използването на стиропор за изолация на хладилните помещения [1].
Последното потвърждаване на класа на кораба от страна на БКР е през април 1988 г. [6, с. 51]. Нямам представа каква е по-нататъшната му съдба, но прави впечатление, че едно от заведенията в Созопол носи името „Рибарски кораб Дружба”.

1. Панайотов, Атанас. Каква е съдбата на хладилния кораб „Дружба” след 1989 г.? - https://morskivestnik.com/
2. Йорданов, Атанас. Транспортно-хладилен кораб „Дружба”. -Корабостроене, 1961, № 1, 1-2.
3. Морският и океанският риболов на България. С., Земиздат, 1982. 324 с.
4. Български корабен регистър. Регистрова книга на морските кораби 1977-1978. Варна, изд-е на БКР [1978]. 116 с.
5. Тодоров, К. Нов кораб на ходови изпитания. - Народно дело (Варна), № 210, 2 септ. 1960.
6. Български корабен регистър. Регистрова книга 1988. Варна, изд-е на БКР, 1988. 205 с.

Иван АЛЕКСИЕВ

Бележка на редакцията: Нашият читател и приятел инж. Илиян Траянов (главен механик) е открил нещо за края на кораба „Дружба” и продължава издирването. Очакваме от него още едно допълнение по тази интересна темата.