НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРА И ИЗОБРАЗИТЕЛНО
ИЗКУСТВО, ПОСВЕТЕН НА МОРЕТО И МОРЯЦИТЕ


Инициативен комитет за честване на
Международния ден на моряка - 25 юни
организира
Национален конкурс за литература и изобразително изкуство, посветен на морето и моряците, под наслов „Диря в морето”

Цели
Конкурсът цели да се отразяват по художествен начин радостите и тегобите на моряшката професия, отсъствието и завръщането, ярките и колоритни индивидуалности на морските хора. Моряците да бъдат показвани в тяхната естествена среда - на кораба, на брега, вкъщи, сред морската стихия или по време на кратките паузи от тихо море и безветрие.

Раздели
1. Литературни творби
Проза
Поезия
2. Изобразително изкуство - живопис и графика

Условия за участие
В конкурса могат да участват лица, професионално свързани с морето, без възрастови ограничения.
Участниците могат да изпращат по една творба в различните раздели.

Изисквания:
1. Литературните творби не трябва да бъдат публикувани или достъпни в интернет.
2. В раздела „Изобразително изкуство” се приемат произведения в жанровете живопис и графика. Не се изисква определен размер на творбите. Препоръчително е картините да бъдат рамкирани. Приемат се оригинали, не копия.
     
Оценяване:
1. Оценяването се осъществява от тричленно жури, съставено от изявени литературни творци и художници.
2. Резултатите от конкурса се оповестяват в медиите, а отличените творци са своевременно уведомявани.
3. Връчването на отличията става публично. 
4. Отличените литературни творби се публикуват на сайта на Моряшки професионален съюз www.seafarerstu-bg.com
5. Картините се представят на изложба.

Награди
Всеки раздел - проза, поезия, живопис и графика, включва следните награди:
Така изглежда наградата на един от предишните национални конкурси на морска тематика, организирани преди 1989 г. Снимка МОРСКИ ВЕСТНИК
1. Първа награда.
2. Втора награда.
3. Трета награда.
4. Поощрителни награди.

Придружаваща информация
Литературните творби се изпращат на имейл stunion@varna.net,
а картините се приемат на адрес: 9000 Варна, ул. Граф Игнатиев 6А, ет. 1, ап. 1.
Срокът за изпращане и приемане на творбите е до 31 май 2013 г.
Всяка творба задължително се придружава от следната информация:
- трите имена на автора/художника;
- професия и последна месторабота;
- личен телефон, имейл или адрес за връзкa;

Допълнителна информация на телефони: 052 953 106;
052 953 107; 052 953 109