НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ФОНДАЦИЯ „КОР КАРОЛИ“
Управителният съвет на Фондация „Кор Кароли“ - Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание на членовете дарители на фондацията на 28.03.2013 г. в 18 ч. във Варна, бул. „Цар Освободител” 27, Младежки дом „Орбита“, ет. 2, заседателна зала № 17, при следния дневен ред:
1. Разглеждане на молби до общото събрание за приемане на нови членове на фондацията;
2. Отчет за дейността на управителния съвет през 2012 г.;
3. Годишен финансов отчет за 2012 г.;
4. Отчетен доклад на контрольора за 2012 г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет и на контрольора за дейността им през 2012 г.;
6. Други.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе от 19.00 ч. същия ден, на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят. Писмените материали са на разположение за запознаване в седалището на фондацията на ул. „Презвитер Козма” 12, Варна.
Голямата награда „Златен глобус” за най-добро българско морско ветроходно постижение за годината, присъждана от Фондация „Кор Кароли”. Снимка МОРСКИ ВЕСТНИК