НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 ДНЕС: НАУЧНА СЕСИЯ С МЕЖДУНАРОДНО
УЧАСТИЕ ВЪВ ВВМУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ”
   
Днес от 09.30 часа в зала „Вапцаров”  на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров ” се открива научна сесия. Студентският съвет, с подкрепата на ръководството и на академичния състав на училището и със съдействието на териториалната организация на Научно-техническите съюзи и Съюза на учените - Варна организира тази научна сесия за курсанти и студенти с международно участие.
Доклади ще бъдат изнесени в следните научни направления:
- Военни науки и национална сигурност
- Корабоводене и експлоатация на водния транспорт
- Електроника, компютърни системи и информационни технологии
- Енергетични уредби за транспортни средства
- Електротехника и автоматика
- Технология на машиностроенето и на кораборемонта
- Механика
- Обществени науки
Общо заявили участие в сесията са 150 курсанти и студенти, от които за първи път участват 26 студента от Икономическия университет – Варна, Медицинския университет – Варна,  и Университета по национално и световно стопанство – София. Традиционно и тази година се включиха курсанти и студенти от ВА „Г. С. Раковски”, НВУ „В.Левски” и неговите факултети, Академията на МВР – София, Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, ВТУ„Св. Св. Кирил и Методий”, Техническия университет – Варна.
Участие ще вземат  курсанти от Военноморските Академии на Република Румъния и Република Полша и студенти от Морския университет - Одеса, Република Украйна.
Едната от секциите заседава в зала, оборудване с дарения от компанията „Старгейт Маритайм” – Варна. Снимка МОРСКИ ВЕСТНИК