НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 170 ГОДИНИ ГЕОГРАФСКА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
... „Блазе ти, господине Хаджи Руссет! Дано се подражат и другите еднородци! А най-паче първенците рушчушки!”...
„Цариградски вестник” 1851 г.

В края на ХVІІІ и началото на ХІХ в., и засилилото се национално съзнание изниква потребността от изучаване на нашите и околни земи. В България се откриват светски училища, в които географията става учебен предмет. Появява се остра нужда от географски карти, върху които да са отразени българските земи, селища, реки и др. За целите на Априловската гимназия Неофит Рилски, учителствал там, създава през 1836 г. първия български глобус. През този период се създават и първите български карти, които оказват голямо влияние както върху учебното дело, така и за събуждане на националното достойнство на българите. Появата на български географски карти в нашите училища е събитие с изключителна важност, тъй като българските земи дотогава са били изобразявани само върху чужди карти.
Първата географска карта на български език се появява през Възраждането преди 170 години от изкусните ръце на родолюбивия бесарабски българин, роден и живял в Молдова - Александър Хаджи Руссет. Тя е отпечатана през 1843 г. в Страсбург и е един от редките и ценни паметници от това време. Създадена, както сам пише в нея автора „... в ползата на новосоставленото в Русчука словеноболгарско училище...” и озаглавена „Карта на сегашная Болгария, Тракия, Македония и на прилежащите земли”, отпечатана в 4 листа и в приблизителен мащаб 1:1 648 000 и с „иждивението на г-на Димитрия Хаджи Русета”, баща или чичо на автора. …

Пълният текст (в PDF-формат) можете да прочетете в рубриката „Карти и лоции” на раздела „Морски корекции”