НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 16 - 17 МАЙ 2013 Г.: НАУЧНА СЕСИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ВЪВ ВВМУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ”
На 16 и 17 май 2013 г. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” организира научна сесия с международно участие. Форумът е посветен на Европейския ден на морето – 20 май, една от ключовите инициативи на Интегрираната морска политика на Европейския съюз, стартирана през 2007 г. Денят на морето среща заинтересувани лица от бизнеса и гражданското общество, професионално ангажирани с морската политика на Р. България, за обсъждане на широк кръг въпроси, свързани с интегрираното морско управление, новите технологии, производството на енергия, морското пространствено планиране, системите за морско наблюдение и др.
Предвижда се в рамките на Сесията да се проведе кръгла маса по въпроси на културното наследство на България, организирана от Съюза на учените в България – клон Варна.
За участие в научните прояви ВВМУ е поканило висши училища и научни институти от страната, ведомства от морската индустрия и бизнес, морски и военноморски учебни и научни заведения от Черноморския регион, членове на Международната асоциация на морските университети и други организации, свързани с тематичните направления на Сесията.

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА СЕСИЯТА
1. Проблеми на висшето образование и следдипломната квалификация.
2. Военни науки. Национална сигурност и отбрана
3. Корабоводене и експлоатация на водния транспорт, морските и речните пристанища.
4. Електроника.
5. Компютърни системи и информационни технологии.
6. Корабни енергетични уредби и системи.
7. Технология на кораборемонта. Подводни технологии.
8. Електротехника и автоматика.
9. Механика, математика и физика.
10. Приложна лингвистика и чуждоезиково обучение.
11. Обществознание. Икономика и управление. Психология.
Докладите ще бъдат публикувани в сборник „Морски научен форум”.
Именно в аспектите на тази проблематика съдържателно се вписва и предстоящата научна сесия на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – естествен център, генератор и средище за развитието на българското морско образование и наука, съизмерими и неделими от европейските и световните стандарти и квалификационни практики.

За информация - www.naval-acad.bg
Научните сесии с международно участие във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” се радват на голям интерес, а темите и проблемите пълнят учебните зали. Снимка МОРСКИ ВЕСТНИК