НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „ЗА ЧИСТИ И
БЕЗОПАСНИ ФАРВАТЕРИ”


До всички членове на сдружение „За чисти и безопасни фарватери”

Уважаеми колеги,
На основание чл. 4 (1) от „Правила за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на юридическо лице с нестопанска цел „ЗА ЧИСТИ И БЕЗОПАСНИ ФАРВАТЕРИ”, осъществяващо дейност в обществена полза, на 10 май 2013 г. от 18.00 часа  в Дома на офицера и старшината от запаса в гр. Варна на ул. „Генерал Столетов“ № 5 ще се проведе
ОБЩО СЪБРАНИЕ
на сдружението при следния дневен ред:
Приемане на :
1. „Основни насоки за развитие на сдружението през 2013 г.“,
2. „Програма за осъществяване дейността на сдружението през 2013 г.“
3. „Бюджет на сдружението за 2013 г.“ 
            
С уважение:
председател на СЧБФ
о.з.  капитан І ранг Веселин РУСИНОВ