НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 СДРУЖЕНИЯТА НА КАДРОВИТЕ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ
НЯМАТ ПРАВО ДА ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПОЛИТИЧЕСКА
ДЕЙНОСТ

Становище на Управителния съвет на съюз „Атлантик”

Ръководството на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик” изразява несъгласие с опитите на някои неправителствени организации (НПО) от сферата на
сигурността и отбраната да участват в предизборната кампания за предстоящите парламентарни избори и да се превръщат в политически субекти.
Повод за тревогата ни са подписаните „споразумения за съвместни дейности и сътрудничество” на три неправителствени организации на кадрови и на запасни военнослужещи с една от партиите, участващи в предизборната надпревара. На преговорите и на подписването на тези откровено предизборни документи са присъствали ръководствата на други три съюза, които са обявили, че „поради своя характер и устав не могат да подписват документи с политически формации”.
Подписването на споразумения с политически партии е пряко ангажиране в изборния процес и недвусмислен намек за кого би трябвало да гласуват членовете на участващите съюзи. Смятаме, че подобно ангажиране на НПО от областта на сигурността и отбраната нарушава политически неутралния статут, заложен в техните устави, дискредитира ги като военно-патриотични организации с общонационални цели, преопределяйки вота на техните членове в изборния процес. Нормалното поведение би било тези организации да призоват своите членове да гласуват на изборите, но не е приемливо да насочват вота им към определени политически партии. Членовете на тези организации са достатъчно зрели граждани, за да оценят предизборните програми на политическите партии и коалиции и да дадат своя вот за онези, които най-добре работят за укрепване на държавността, на отбраната и въоръжените сили, полагат повече усилия за подобряване социалното положение на кадровия  и запасния състав, на дело издигат престижа на военната професия.
Твърдим, че подписването на каквито и да са документи от ръководствата на НПО в областта на сигурността и отбраната с политически партии представлява нарушение както на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за политическите партии и на Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВС), така и на техните собствени устави и програми като непартийни организации. Още повече, че досегашни опити на отделни организации да ангажират политически партии за разрешаване на натрупаните проблеми в отбранителния сектор и социалните проблеми на кадрови и запасни военнослужещи не дадоха очакваните резултати. Демокрацията дава достатъчно подходи и пътища за убеждаване на управляващите партии да се ангажират адекватно с разрешаване на напластените проблеми в областта на сигурността и отбраната, един от които е ангажирането на гражданското общество с тях. Ако ръководствата на някои организации приемат партийно-политическия подход като най-адекватен, тяхно право е да се трансформират от НПО в политически формации или да се влеят в предпочитани партии.
Най-явно и необяснимо е погазването на принципи и на закони, извършено от ръководството на Българската офицерска легия „Раковски”, сключила предизборно споразумение с политическа партия. Този акт  директно нарушава политическия неутралитет на кадровите военнослужещи, които все още членуват в посочената организация. Той престъпва изискванията на ЗОВС, където достатъчно ясно е постановено, че сдруженията на кадровите военнослужещи НЯМАТ ПРАВО да осъществяват политическа дейност.
С подобни ходове ръководствата на НПО, подписващи предизборни споразумения, недопустимо реполитизират воините от резерва и запаса, членуващи в тях, влияят разлагащо върху мотивацията и морала на кадровите военнослужещи. Без да съзнават или като открито пренебрегват негативните ефекти от действията си, минират пътищата за издигане на авторитета и за обединяване на кадровото и на запасното войнство.
Някои политически партии все още не могат да осъзнаят изискванията към нас като членове на НАТО и ЕС  и продължават с подобни действия целенасочено да работят за реполитизиране и дестабилизиране на армията и структурите за сигурност, с което рушат държавността. Съюзите на професионални военнослужещи, обрекли живота и труда си на каузата за защита на Отечеството, изповядващи изконни ценности като „политически неутралитет”, „воинска доблест” и „гражданско достойнство”, нямат и не бива  да имат допирни точки с политически субекти, които като управляващи през последните 20 години не осъществяваха адекватна политика за решаване проблемите на системата за сигурност и отбрана на Република България.

Председател на УС на СОРА                                                          
генерал-майор (з) д-р Съби СЪБЕВ