НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 НОВО ПОСТЪПЛЕНИЕ ВЪВ ВОЕННОМОРСКИЯ МУЗЕЙ - ЕКСПОНАТ НА М. АПРИЛ
Дъговиден оловен напречник (щок) на котва, открит от водолази в района на нос Шабла, е експонатът на месец април във Военноморския музей във Варна. Находката е откупена за фонда на музея през 2012 г. Дължината на щока е 90 см, ширината в двата края е 5 см, а в средата - 7 см. На него са пробити две дупки за закрепянето му на котвата - от лявата страна и в средата след издатъка. Върху лявата страна са оформени няколко пъпки.
Щокът е важна част от устройството на котвата, от която в резултат на продължителния престой под вода, до наши дни се запазват само металните елементи. Той се закрепва в горната част на котвеното вретено. Целта му е по-лесното и бързо потъване на самата котва и посредством тежестта и формата си спомага за забиването на рогата на котвата в грунда (речното или морското дъно).
Този вид щокове е широко разпространен в Средиземноморието и Черноморския басейн. Датират IV-I в. пр. Христа. Били са използвани предимно на кораби, предназначени за плаване по морските, а не по речните пътища.
Образователната програма „Експонат на месеца” е разработена от екип специалисти от Военноморския музей и е предназначена за ученици от гимназиалните класове. Програмата дава възможност на участниците да работят пряко с предмети или документи от фондовете на музея и лично да преминат през почти целия процес на осмислянето на предмета и превръщането му в музеен експонат. В своята работа, участниците използват различни по характер източници и методи за събиране на информация, провеждат срещи с наследници на личности, чиито вещи проучват, както и интервюта с участници в събития.

Съвместна публикация на morskivestnik.com и morskimusey-bg.com