НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 ПЪРВИТЕ КОРАБОСТРОИТЕЛНИ ИНЖЕНЕРИ,
ЗАВЪРШИЛИ В БЪЛГАРИЯ (1954 Г.)


Първият български корабостроителен инженер, Иван Родев (1873 - 1934 г.) от Габрово, завършва през 1902 г. във Франция. След това до средата на ХХ в. десетината корабостроителни специалисти, работили в България, завършват образованието си във Франция, Германия, Русия, Австрия, Италия и Полша. 
Началото на висшето корабостроително образование в България е поставено през 1945 г., когато към Техническия факултет на новосъздадения Държавен университет „Св. Кирил Славянобългарски” във Варна е открит отдел „Корабостроителен”. Към началото на 1947 г. в него се обучават общо 53 студенти, от които II година - 22 мъже и I година - 31 мъже. През август 1947 г. Техническият факултет е разделен на два факултета: Строителен и Машинен, към който има катедри по „Корабостроене” и „Теория на кораба”. През 1948 г. с особено „умно” решение на Великото народно събрание Машинният факултет във Варненския университет е закрит и студентите - прехвърлени в Държавната политехника в София ... Отчитайки   поредната грешка на соцрастежа, три години по-късно подготовката на корабостроителни специалисти към Варненския държавен университет (ВДУ) е възстановена.
На 2 юни 1954 г. първият корабостроителен инженер, подготвен в България, защитава успешно дипломната си работа. Това е отличникът на випуска Стоян Митев Иванов от Варна. Същият ден дипломните си работи защитават още трима студенти по корабостроително инженерство: Велю Д. Велев, Петко Лефтеров и Тодор В. Тодоров [1].
През юни 2013 г. във Варна беше представена мемоарната книга „Дела” на ст.н.с. II ст. инж. Стоян Иванов [2]. По време на представянето авторът показа снимки от младежките си години, между които голям интерес предизвика снимката на неговия випуск корабостроителни инженери. Бях помолен да уточня имената на младите специалисти от този випуск, а това се оказа  нелека задача поради липсата на архивни документи и поизбледнелите вече спомени на тримата представители от випуска, уважаваните корабостроителни ветерани Стоян Иванов, Иван Спасов и Ташо Попов, с които лично разговарях.
Според изследване на ранната история на висшето техническо образование във Варна, „точната справка за броя на подготвените инженерно-технически кадри от Варненския Държавен университет” през 50-те години на миналия век в частта за инженерите-корабостроители изглежда така [3, с. 43]:

1954 г. - 6
1955 г. - 22
1956 г. - 33
1957 г. - 18
1958 г. - 3
1954-1958 - 82

Сведението за числения състав на първия випуск категорично противоречи обаче на фотографираните 13 души на снимката на този випуск, както и на спомените на Ив. Спасов и Т. Попов, които  без
Корицата на книгата „Дела” от Ст. Иванов https://morskivestnik.com
Неделчо Вичев, изп. секретар на НТС-Варна (в ляво), бе сред първите, които поздравиха ветерана Стоян Иванов (в дясно) при представянето на книгата му. Снимка МОРСКИ ВЕСТНИК - https://morskivestnik.com
Снимка на част от първия випуск на корабостроителни инженери, завършили в България, 1954 г.
никакво колебание потвърдиха състав от 20 души.
Отначало Ст. Иванов уточни имената на 13-те млади корабостроителни инженери от снимката, после Ив. Спасов съобщи още 6 имена. Всички имена, включително и липсващото последно име от випуска, фигурират и в един неизвестен досега списък, който съхранявам в архива си. Този списък е съставен по повод на срещата за 25-годишнината на випуска на 24 ноември 1979 г. във Варна и ми беше предаден на 28 юни 1985 г. от Тодор Тенекеджиев (светла му памет) от вип. 1955 г. Благодарение на този списък и на тримата ветерани, с които разговарях,  успях да изясня и бащините имена на повечето членове на випуска, както и да уточня един от тях, който фигурира в спомени и други документи с три различни имена.
Най-напред за снимката, направена вероятно през лятото или есента на 1954 г. :

Първият ред (отляво надясно)
1. Велю Димитров Велев
2. Дочо Тодоров Дочев (между състудентите си е известен и с имената Дочо Кънчевски и Дочо Христов)
3. Стефка Белчева Христова (по-късно - Стефка Чаушева)
4. Петко Лефтеров
5. Георги Василев Тошев
6. Милен Стефанов Камбуров

Вторият ред (отляво надясно)
7. Нено Йорданов Халачев
8. Стоян Митев Иванов
9. Атанас Стойков Сираков
10. Атанас Яков Шопов
11. Ташо Ганчев Попов
12. Борис Стефанов Матров
13. Йордан Железов Каразлатев

Останалите членове на випуск 1954 г.:
14. Иван Спасов Тодоров
15. Тодор Великов Тодоров
16. Благовест Боянов Антонов
17. Никола Георгиев Иванов (Пана)
18. Никола Димитров Калудов
19. Христо Тодоров Петков
20. Добри Николов Добрев

Необходимо е допълнително проучване, за да се изясни точният брой на завършилите в останалите випуски корабостроителни инженери, както и евентуално да се уточни общият брой на завършилите през целия период 1954-1958 г.

1. Гарабедов, Саркиз. Крупен успех на родната наука. - Сталински корабостроител (Варна), № 12, 21 юни 1954.
2. 21 юни 2013 г. Сухопътният офицер, който посвети живота си на Морска България: https://morskivestnik.com
3. Пантев, Николай. Висшето инженерно-техническо образование във Варна. Част I (1945-1956). Техническият факултет на варненския Държавен Университет „Св. Кирил Славянобългарски”. Варна, Изд-во на Техн. ун-т, 1996. 96 с.

Иван АЛЕКСИЕВ