НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 105 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА КАПИТАН
ГЕОРГИ ДЮЛГЕРОВ

Капитан далечно плаване Георги Богомилов Дюлгеров е роден на 4 септември 1908 г. в Плевен. Завършва Морското училище във Варна през 1931 г. В Българското търговско параходно дружество постъпва като стажант-капитан на 1 юли 1931 г. През м. декември 1933 г. като стипендиант на параходното дружество е изпратен на специализация във френската компания „Месажри маритим”, където участва в околосветски рейс на кораба „Комисер Рамел”. След завръщането си е утвърден за трети помощник-капитан на парахода „Княгиня Мария-Луиза”, през 1936 г. е втори помощник-капитан на същия кораб, а по-късно, през същата година е първи помощник-капитан на парахода „Цар Фердинанд”. Като командант „далечно крайбрежно плаване” от 1 януари 1941 г. плава на параходите „Варна”, „Шипка” и „Балкан”.
Правоспособност „капитан далечно плаване” придобива на 15 януари 1945 г. На 5 април 1945 г. е командирован в Браила, откъдето довежда във Варна парахода „Княгиня Евдокия” с множество пробойни в корпуса. През 1946 г. извършва като командант първи рейс с ремонтирания параход, който вече е с името „Първи май”.  През 1947 г. извършва с парахода „Родина” 11-месечен рейс до Индия. С неговото име е свързано първото българско пресичане на Екватора. Длъжността капитан в Параходство „Български морски флот” изпълнява и на параходите „Родина” и „България”, на моторните кораби „Балкан”, „Мир”, „Акамар”, на моторния танкер „Искър”. През 1961 г. приема „Мир” в Копенхаген, Дания, през 1965 г. – „Акамар” в Кристиансен, Норвегия. Става учител на много български капитани. Многократно е награждаван с ордени и медали. Освободен е от Параходство БМФ през 1969 г. поради заболяване. Починал е през 1971 г.
МОРСКИ ВЕСТНИК
Капитан Георги Дюлгеров. Снимката е от фонда на Военноморския музей.
Първият рейс на обновения параход „Първи май” (бивш „Княгиня Евдокия”) преминава под командването на капитан Георги Дюлгеров. Снимката е от дигиталния архив на „Морски вестник”.
Параходът „Родина”, доставен през 1946 г. През 1947 г. капитан Георги Дюлгеров извършва с парахода „Родина” 11-месечен рейс до Индия. Снимката е от дигиталния архив на „Морски вестник”.