НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 СДРУЖЕНИЕТО С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „КЛЪСТЕР ЗА РАЗВИТИЕ НА МОРСКИ СПЕЦИАЛИСТИ”
Сдружението с нестопанска цел „Клъстер за развитие на морски специалисти” организира утре - 13 септември, петък, пресконференция от 11.00 часа в сградата на Радио Варна, арт салон - малка зала. Целта на пресконференцията е да бъде представено Сдружението „Клъстер за развитие на морски специалисти” и дейностите по проекта.
Какво представлява Сдружението с нестопанска цел „Клъстер за развитие на морски специалисти”?
То е сдружение с нестопанска цел с основен предмет на дейност повишаване конкурентоспособността на българските морски специалисти; насърчаване, подпомагане и популяризиране на работата на море като възможност за професионално развитие; подпомагане на устойчивото развитие на агенциите за подбор на морски специалисти; популяризиране на дейността на членовете му.
През 2013 г. СНЦ „Клъстер за развитие на морски специалисти” спечели проект с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. - Проект BG161PO003-2.4.01-0036- С0001 „Клъстер за развитие на морски специалисти”- внедряване на иновативни методи за популяризиране и промотиране на работата на море, като възможност за професионално развитие и кариера, заяви пред „Морски вестник” председателят на УС на Сдружението Мая Евтимова.