НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 ДОКУМЕНТ ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПАРАХОДА
„ЦАР ФЕРДИНАНД”

Публикува се за първи път

В Книгата за регистрация на големите кораби, водена от Областно пристанищно управление – Варна до средата на миналия век, корабът на Българското търговско параходно дружество (БТПД) „Цар Фердинанд” е вписан на стр. 42 и 43 на 30 април 1931 г. На две страници са вписани основните технически и експлоатационни характеристики на кораба, които не би трябвало да подлежат на съмнение и интерпретации – в тази книга се вписват и копия от нотариалните актове за евентуалните покупко-продажби на плавателните съдове, заверени с подписите на съответния съдия и на действащия полицейски комендант на Варна. За достоверността на вписаните данни отговаря и началникът на Областно пристанищно управление – Варна.
Да започнем информацията с международните сигнали, на които е отговарял парахода „Цар Фердинанд”: …

Пълният текст можете да прочетете в рубриката „От фондовете на Държавен архив – Варна” в раздела „Морски колекции”.