НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 „КЛЪСТЕР ЗА РАЗВИТИЕ НА МОРСКИ СПЕЦИАЛИСТИ” ЗАПОЧНА СВОЯТА АКТИВНА ДЕЙНОСТ
Сдружението с нестопанска цел „Клъстер за развитие на морски специалисти” се представи пред варненските журналисти вчера на пресконференция в арт салон - малка зала в сградата на Радио Варна.
Председателят на УС на Сдружението Мая Евтимова обяви, че през 2013 г. Сдружението е спечелило проект с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. - Проект BG161PO003-2.4.01-0036- С0001 „Клъстер за развитие на морски специалисти”- внедряване на иновативни методи за популяризиране и промотиране на работата на море, като възможност за професионално развитие и кариера”. Проектът цели внедряване на иновативни методи и популяризиране на работата на море, като възможност за развитие и кариера и се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”. Стойността му е около 373 000 лева, като продължителността е 24 месеца и приключва през март 2015 г.
Експерти от клъстера ще търсят начини за подпомагане на фирми за подбор на морски специалисти и корабособственици. Основната задача е да се изясни колко точно са активно работещите морски специалисти у нас. До сега такава статистика се води само според броя на подновените документи за правоспособност на морските лица. Броят на активно плаващите българи в различни компании по света е между 5000 и 30 000 души. Но и тези данни подлежат на допълнително уточняване.
Подробно за целите на Сдружението с нестопанска цел „Клъстер за развитие на морски специалисти” и за очаквания ефект от реализацията на проекта можете да прочетете (в PDF-формат) тук.