НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 КАК ХУДОЖНИК ПРОДАДЕ ЕДНА И СЪЩА КАРТИНА
НА ДВЕ КОРАБОПЛАВАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА

В Музея за нова и най-нова история на Варна се съхраняват две интересни акции, пуснати в обръщение по повод основаването на две корабоплавателни дружества през първата половина на ХХ век. Едната е на основаното от Съюза на българските моряци през 1926 г. „Българско корабоплавателно кооперативно дружество „България”. Акциите са отпечатани през 1927 г. На 2 август 1928 г. дружеството закупува един малък стар параход с 45 тона товароподемност („Кооператор”), който поради неумело натоварване с дърва за огрев потъва до скелята в Обзор (тогава Гьозекен) на 25 септември с.г. По този повод се появяват редица критични публикации в печата, а дружеството е ликвидирано.
През лятото на 1942 г. отново във Варна се появява подобна фирма: „Корабоплавателна и снабдителна кооперация „Мореплавател”. Тя също пуска акции за продажба. Дали заради трудните военни години, дали заради настъпилите събития след м. септември 1944 г., или нещо друго, но и това корабоплавателно дружество не оставя някаква трайна диря в морската ни история.
Неуспехът обаче не е единственото общо нещо между двете корабоплавателни дружества. Внимателно се вгледайте в акциите им и ще констатирате, че те на практика си приличат като еднояйчни близнаци. Макар че едната е отпечатана през 1927 г., а другата – през 1942 г., основното изображение е едно и също. Разликата между тях са абревиатурите от наименованията на дружествата („БККД” и „КСКМ”), тактично загатнати в тази част, където е нарисувана покровителката на търговията.
15-те години разлика в емисиите не е променила нищо, защото художникът е един и същ. Това, което той е променил, е фоновото изображение, което е като воден знак и дава информация за съответното дружество. И още нещо, което не убягва от внимателния поглед. Докато в акцията от 1927 г. коронованият български лъв е изобразен върху щита на покровителката на търговията, то в акцията от 1942 г. лъвът отсъства. Защо – можем само да гадаем. По-интересното е, че неизвестният художник е пласирал една и съща своя творба два пъти. В това няма нещо странно, тъй като тя само е използвана за клиширане на част от бъдещото изображение на акциите и графичният оригинал си остава у автора, ако не е откупен от поръчителя. Безусловно, тази „маневра” би могла да стане и със знанието на втория поръчител, който е видял в това възможност да мине „по-тънко” с изплащането на хонорара на художника.
Атанас ПАНАЙОТОВ
Акция на „Българско корабоплавателно кооперативно дружество „България” от 1927 г. на стойност 500 лева, пореден № 0013. Съхранява се във фонда на Музея за нова и най-нова история на Варна.
Акция на „Корабоплавателна и снабдителна кооперация „Мореплавател” от 1942 г. на стойност 300 лева, пореден № 520. Съхранява се във фонда на Музея за нова и най-нова история на Варна.