НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 ПО ПОВОД ДЕНЯ НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ: НЕИЗВЕСТНА СНИМКА НА ПАРАХОДА
„ЦАР ФЕРДИНАНД”


Честит ви Ден на Независимостта на България, уважаеми читатели!

По повод на празника и ролята на цар Фердинанд І за осъществяване на Независимостта на нашето Отечество, сме ви подготвили едно малко наше откритие във фонда на Държавен архив - Варна.
Става въпрос за неизвестна, непубликувана до сега снимка на парахода „Цар Фердинанд”. Открихме я със съдействието на колегите от Държавен архив - Варна, за което им благодарим.
Снимката е направена в неизвестно (засега) пристанище, по всяка вероятност западноевропейско. Това поне подсказва архитектурата на сградите около пристанището. На левия борд е застанал плаващ кран, който вероятно подпомага разтоварването (или натоварването) на стоката от (или на) несамоходни шалани. Такива на снимката не се виждат, но пък добре се вижда малкият парен влекач, който сигурно служи за подпомагане на преместването на несамоходния плаващ пристанищен кран.
Корпусът на парахода „Цар Фердинанд” изглежда в много добро състояние, но и това не е достатъчно, за да бъде датирана снимката коректно. Още повече, че силуетите на сградите трудно могат да бъдат определени със сигурност като част от пристанищата Цариград - Смирна - Родос - Александрия - Порт Саид - Яфа - Бейрут, които са част от Александрийската линия, поддържана от „Цар Фердинанд” след закупуването му от 1913 г. до закотвянето му през 1916 г. във Варненското езеро, превърнат в жилищна база за водосамолетните команди по време на Първата световна война.
Публикуваме снимката и очакваме вашите коментари!

МОРСКИ ВЕСТНИК
Снимката е от фонда на Държавен архив - Варна
Параходът „Цар Фердинанд” в неизвестно (засега) пристанище.