НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ


:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
 НА ХОД В МОРЕТО НА ШИПИНГА
Месец април 1961 г. се оказа паметен със полета на първия космонавт в света и със започване службата ми в ръководния екип на Параходство БМФ. Първата работна седмица премина в приемане длъжността от капитан Георги Боев, който коментира изпълнението на функциите спрямо експлоатацията, а така също и за координиране на работата с другите отдели на Параходството. Реших, че преди всичко трябва да съсредоточа главно внимание на оперативното ежедневие. От опита, който имах в мореплаването като плавсъстав, знаех, че едно от любимите ни занимания беше да критикуваме бреговото ръководство в неговата мудност да дава отговори на наши въпроси и съответно да взема бързи решения.
Бях плавал и работил при изтъкнати наши капитани и механици, така че нямах проблем с неизвестни величини. Параходството имаше структура, подходяща за търговска и техническа експлоатационна работа, добре обвързана с финансови,планово-икономически и други потребни функции, които съпътстваха всяка производствена дейност. Забелязах, че в пространството витаеше съперничество по функции, макар че в основата стояха резултатите от търговската и техническата работа и беше потребно да се внася яснота по въпроса кое всъщност е първично, за да са добри крайните резултати.
По повод на горното се споделяше един анекдот, в който героите спорят за първенство на дейностите, които извършват и когато инженерът тържествено заявява, че техническата мисъл от хаоса в космоса е създала света, то плановикът веднага се обажда с въпроса: кой преди това е създал хаоса? …

Пълният текст можете да прочетете в рубриката „Спомени на флотски ветерани”